Kraj tak bere zpět žalobu, jíž se původně ohrazoval proti určení infomační povinnosti, k čemuž dospěla od léta mediálně propíraná kauza odměňování dvou desítek úředníků. Na jejím počátku stála žádost webového portálu SeznamZprávy.cz o poskytnutí informací – s tím, že tento web uvedl, že se pro dva uplynulé roky zajímal o odměňování lidí, jež označil za blízké spolupracovníky tehdejší hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO).

Jestliže krajský úřad v odpovědi poskytl tabulku s čísly, bouři v médiích i na politické scéně vyvolaly jak samotné cifry, tak i fakt, že je nedoprovázelo bližší upřesnění v podobě jmen či zastávaných pozic: úřad dodal čísla pouze v anonymizované podobě.

Veřejný zájem, či ochrana soukromí?

Podle pokynu ministerstva kraj zveřejnil údaje o odměnách čtyř nejvýše postavených pracovníků: ředitele úřadu a trojice jeho bývalých náměstků. Tím však věc neskončila.

Souvislosti žaloby v pátek upřesnila Helena Frintová z kanceláře hejtmanky: „Týkala se odmítnutí poskytnout informace o výši platů a odměn, které v letech 2018 a 2019 obdrželo šestnáct zaměstnanců krajského úřadu. Středočeskému kraji bylo ministerstvem přikázáno, aby poskytl požadované informace dle specifikace uvedené v rozhodnutí.“

Deníku Pecková vysvětlila, že v případě rozhodování o stažení žaloby není důvod hledat rozdíl mezi úřadem a radou kraje, která představuje orgán volené samosprávy. „Žalobu podával Středočeský kraj jako územní samosprávný celek,“ konstatovala. S tím, že rozhodnutí radních o tom, jak se s ní má naložit, je tudíž plně v pořádku.

„Prostudovala jsem si veškeré dokumenty, konzultovala s právníky, kteří se této oblasti věnují, rovněž jsem konzultovala záležitost s autorem zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Oldřichem Kužílkem,“ připomněla v pátek Pecková, že stažení žaloby, což jako jeden z prvních svých kroků ve funkci ohlašovala už před krajskými volbami, nyní předcházela velmi důkladná analýza.

A zopakovala, že ministerstvo vnitra žádalo, aby žaloba došla až k soudu, který by jednou provždy, i pro uplatnění v dalších podobných případech, stanovil, co má přednost: je to veřejný zájem, nebo ochrana osobních údajů?

Neutrácet za soud zbytečně

K tomu, proč kraj nevyhověl, nabízí Pecková vysvětlení: „Domnívám se, že soud by přelomové rozhodnutí neudělal, navíc judikatura je v této oblasti ustálená a jasná. Z mého pohledu by to bylo jen zbytečné vynakládání finančních prostředků Středočeského kraje.“ Proto padlo rozhodnutí žalobu stáhnout.

A co dál? „Řízení obnovíme – a následně se bude u všech dotčených provádět takzvaný test proporcionality. Pokud bude převažovat veřejný zájem nad ochranou soukromí, pošleme informace žadateli a rovněž odpověď zveřejníme, jak ukládá zákon,“ nastínila hejtmanka další postup.

Zveřejňování odměn do budoucna

- Bude probíhat diskuse o nastavení pravidel případného zveřejňování odměn pro jednotlivé typy řídicích funkcí – z nichž ty vyšší, kterým jsou poskytovány vyšší odměny, budou požívat menší ochrany soukromí.

- Na odměnách a dobrém finančním ohodnocení není nic špatného, pokud tomu odpovídá výkon. Také si je třeba uvědomit, v jakých mezích se pohybují platy na vedoucích pozicích v soukromém sektoru a zohlednit i fakt, že pracoviště je v Praze, tedy v místě s nejvyššími platy.

- Vedoucí pracovník má ale být srozuměn s tím, že je placen z veřejných prostředků – a občané mají právo vědět, za co byly vynakládány.

Zdroj: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje