Pomoci s dohledem na zakázky, ale i předkládáním vlastních podnětů a návrhů, má nově vzniklá dozorčí rada, o jejímž založení rozhodli krajští zastupitelé bezprostředně po volbě nové hejtmanky a radních. S tím, že jejím posláním jsou funkce „kontrolní, iniciativní a poradní“ – a úlohou tohoto nového orgánu je „sledovat hospodaření krajských silničářů, přicházet s podněty a komunikovat s ředitelem organizace i krajskou radou“.

Jde o sedmičlenný kolektiv lidí nominovaných politickými stranami zastoupenými v krajském zastupitelstvu; vedle koaličních stran má svého reprezentanta i opozice z řad hnutí ANO. Šest členů dozorčí rady již jmenovali krajští radní. Doplněn ještě bude zástupce Pirátů, u nichž má výběr složitější postup. Radní současně rozhodli, že předsedovi rady bude náležet měsíční odměna ve výši 10 tisíc korun a ostatní členové mají dostávat po osmi tisícovkách. „Předsedou se stal starosta Černošic Filip Kořínek,“ informoval náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), který má na starosti oblast silniční dopravy. Kořínka do dozorčí rady vysílá STAN.

Správa silnic jako předmět sporů

V minulých letech se opakovaně objevovala kritika spojovaná s podezřením, že ne všechny částky vynakládají krajští silničáři účelně. Obzvlášť Michael Pánek (ODS) jak v roli předsedy finančního výboru krajského zastupitelstva, tak následně coby opoziční zastupitel s nebývalou vytrvalostí upozorňoval na možné škody související s účelovým dělením zakázek či nedůsledností při kontrolách odvedené práce a jejího přebírání; zdůrazňoval i to, že podle odborných vyjádření, jež si objednal, byly propláceny i práce, které firma vůbec neprovedla. Došlo dokonce na předkládání znaleckých posudků, jimž měly kontrovat protiargumenty zase z pera jiných expertů – a to vše v rámci mediálních přestřelek…

V minulém volebním období z toho vzešlo značné politické napětí, když hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) práci krajských silničářů naopak pochvalně vyzdvihovala, Pánkovy výtky odmítala a zdůrazňovala, že správa silnic je nejkontrolovanější organizací kraje a pracuje velmi dobře. Po volbách, jež přinesly změnu ve vedení kraje, se nicméně poměry mají poměry změnit i u silničářů. Dokonce se o tom hovoří i v programovém prohlášení nové rady kraje. Objevila se v něm i poměrně neobvyklá zmínka o tom, že ředidel krajské správy silnic bude vyměněn a měl by se změnit i způsob řízení organizace. A kritik Pánek je nyní jedním z členů dozorčí rady.

Nový šéf vzešlý z výběrového řízení, který vystřídá dosavadního ředitele Zdeňka Dvořáka, by se podle očekávání náměstka hejtmanky Martina Kupky (ODS) měl ujmout funkce počátkem jara. I poté však dozorčí rada má nadále fungovat. Její mandát je totiž stanoven čtyřletým funkčním obdobím. A Kupka Deníku potvrdil, že skutečně nejde o partu, která by měla hlídat Dvořákovu činnost před jeho odchodem. „Dozorčí rada bude funkční i v dalších letech,“ řekl náměstek hejtmanky.

Celkem se tedy počítá s tím, že tomuto týmu bude na odměnách vyplaceno bezmála 2,8 milionu. Současná opozice tak bude jistě pozorně sledovat činnost dozorčí rady a pídit se po přínosu a dosažených úsporách, které její působení krajské organizaci nabídne. Při schvalování vzniku dozorčí rady zastupitelstvem totiž zástupci ANO dávali na srozuměnou, že by s jejím založením nepospíchali.

Dozorčí rada Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje:
- Předseda: Filip Kořínek (STAN)
- Místopředseda: Roman Tichovský (ODS)
- Členové: Martin Exner (STAN), Michael Pánek (ODS), Jan Jakob (Spojenci-TOP 09); za opozici Martin Herman (ANO)
- Zbývající člen nominovaný Piráty bude doplněn později

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje