Týká se to zvláště dětí jiného než většinového etnika, dětí s výchovnými problémy, potomků rodičů se známou minulostí drogovou nebo psychiatrickou, ale i starších školáků. Také hledání pěstounů, kteří by byli ochotni převzít do péče sourozence, se spíš podobá pátrání po příslovečné jehle v kupce sena.

A zájemcům o pěstounství také někdy bývá třeba vysvětlovat, že tohle není cesta, jak snáz „přijít k dítěti“, když na osvojení se zpravidla čeká velmi, velmi dlouho. Postavení pěstounů je jiné; mají povinnost udržovat kontakty i s biologickými rodiči dítěte a širší rodinou.

Výběr z celé republiky

Zájemců o pěstounství by jak ve středních Čechách, tak celorepublikově bylo třeba více zejména pokud jde o dlouhodobou pěstounskou péči nepříbuzenskou – tedy o „cizí děti“. Zvlášť když v tomto případě je třeba vybírat a volit takové, kteří budou v co nejlepším souladu s potřebami konkrétního dítěte, jež z nějakých důvodů nemůže vyrůstat v péči svých nejbližších.

Anna Polívková ve spotu Díky pěstounství
Spot plný sexu. Polívková či Klus ukazují, že cesty k rodičovství jsou různé

Při jejich hledání se uplatňuje spolupráce mezi kraji – přičemž i sami pěstouni upřesňují, jaké charakteristiky přijímaného dítěte by očekávali. Toho jejich zapojení do „výběru“ dítěte má předcházet možnému budoucímu selhání pěstounské péče. Aktuálně kraj zprostředkovává dlouhodobou pěstounskou péči pro 27 zájemců.

Odlišná je situace u rovněž nepříbuzenské pěstounské péče na přechodnou dobu. Takových pěstounů krajský úřad aktuálně eviduje 125 (loni jich bylo o tři méně, předloni dokonce o 18) – přičemž 17 z nich je nyní „neobsazených“.

Středočeské inovační centrum (SIC). Ilustrační fotografie.
Podobu domova pomůže změnit chytrá kostka

Postavení těchto pěstounů lze vnímat jako práci pro stát. Odměnu dostávají bez ohledu na to, zda právě mají, či nemají dítě v péči – a to k nim zpravidla přichází na základě rozhodnutí soudu po zapojení OSPODu; orgánu sociálně-právní ochrany dětí čili takzvané sociálky. Rovněž u pěstounské péče o ohrožené děti na přechodnou dobu nicméně funguje spolupráce mezi kraji.

Desítky zájemců ročně

Počty zájemců o zařazení do evidence osob vhodných stát se dlouhodobými pěstouny, které evidoval středočeský krajský úřad, se v posledních letech pohyboval mezi dvěma a čtyřmi desítkami. Loni jich bylo podáno 41, o rok dříve 40. Letos na sklonku července evidoval krajský úřad 13 podaných žádostí.

Žádosti o dlouhodobou pěstounskou péči
- 2012: 41 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
- 2013: 44 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
- 2014: 40 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
- 2015: 21 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
- 2016: 27 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
- 2017: 29 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
- 2018: 40 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
- 2019: 41 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny
- 2020: prozatím 13 žádostí o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje