Musí. Pokud to nestihne, bude kompletně vyškrtnut. Už tedy není pravdou, že zaslaný PIN 2 je platný až do úspěšné rezervace, což uživatelé centrálního registračního systému znali z jeho dřívějšího fungování. Nyní jen tři dny, rovných dvaasedmdesát hodin – a šlus: pokud někdo do té doby PIN2 nevyužije k tomu, aby si na webových stránkách reservatic.com/ockovani rezervoval termín aplikace vakcíny, bude mu zrušena i provedená registrace. Příležitost vybrat si termín už tedy nedostane. A pokud jeho zájem o očkování trvá, musí se zaregistrovat znovu (což se dělá stejně jako předtím: prostřednictvím odkazu crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz).

Komplikaci to může představovat pro seniory, kteří při zacházení s počítačem i mobilem spoléhají na pomoc svých blízkých, s nimiž však nejsou každodenně v osobním kontaktu. Třeba v případě, kdy potomci přijíždějí jen o víkendech – přičemž pravidelně dochází i na obhlídku telefonu, zda nečeká na přečtení nějaká zatím nevyzvednutá esemeska. Nyní je zřejmé, že telefonu bude třeba věnovat větší pozornost – a zajistit, aby se případně reagovalo rychleji. Zkušenost ukazuje, že i lidé ve vyšším věku, kteří zvládají žít samostatně, většinou vědí, že nějaká zpráva přišla; jen je někdy komplikované se k ní dostat.

Důvod zavedení nových pravidel je jednoduchý: jde o to, aby lidé, kteří jsou zaregistrováni, ale už o očkování nemají zájem, neblokovali termín dalším čekajícím.