Ministerská kontrola se v rámci pravidelného přezkumu hospodaření kraje pozastavila zejména nad výší částek vyplácených některým zaměstnancům v rámci odměn – a také nad úsporností zdůvodnění, zač konkrétně tyto peníze jsou.

Změny směřující k nápravě

Když hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý projednávala se zástupci ministerstva výsledky kontroly, přikyvovala na souhlas. Že došlo k porušení povinností nebo překročení působnosti územního samosprávného celku, nezpochybňuje; sama byla mezi těmi, kdo v minulém volebním období na nedostatky upozorňovali. S tím, že od povolebního nástupu jejího týmu se pracuje na nápravě.

Stanovisko ministerských kontrolorů Deníku tlumočila Helena Frintová z kanceláře hejtmanky: „Zpráva o výsledku hospodaření Středočeského kraje za rok 2020 konstatuje, že krajem vydaná opatření směřující k nápravě jsou dostatečná.“

Pecková připomněla, že vedle pochybení v oblasti odměňování odhalil audit nesrovnalosti týkající se půjček pro podnikatele a faktury za distribuci říjnového čísla magazínu Středočech (jehož vydávání nynější vedení kraje zastavilo a v současnosti připravuje zadání výběrového řízení, které by obdobnou tiskovinu zajistilo pro kraj výhodněji). Bezproblémové nebylo ani zveřejňování smluv v jejich registru.

Většina pochybení je již odstraněna, což potvrzuje i náměstek hejtmanky pro finance Věslav Michalik (STAN). Vinu klade předchůdcům. Prohlásil, že s odchodem minulé koalice z vedení kraje je po problémech. „Mrzí mě, že zejména kvůli netransparentnímu přidělování nezvykle vysokých odměn vybraným chráněncům kraje tehdy vedeného hnutím ANO, ČSSD a KSČM je hospodaření hodnoceno stupněm C – a kraj tak utrpěl na své finanční reputaci,“ upozornil na odměňování vybraných úředníků.

Opakování excesů? Vyloučeno!

Vysoké odměny vyplácené bez náležitého zdůvodnění několika úředníkům byly třaskavým tématem už loni v létě. V souvislosti s nimi se terčem kritiky v médiích i ze strany politických odpůrců stávala zejména tehdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ona i tehdejší ředitel krajského úřadu Jiří Holub opakovaně prohlašovali, že zástupci volené samosprávy včetně hejtmanky do chodu úřadu mluvit nemohou a ani nesmějí – a jde tedy jen o rozhodnutí nadřízených konkrétních úředníků v rámci jim přidělených finančních prostředků.

Změněná pravila odměňování podle slov současného ředitele krajského úřadu Jana Loušky zaručují, že nyní budou odměny v pořádku. „Pochybení minulého vedení odstranit nemůžeme – co však můžeme a musíme, je přijmout taková opatření, která obdobným excesům zamezí,“ prohlásil. Hejtmanka Pecková nicméně ve svém facebookovém vyjádření naznačila, že se ještě dělají právní analýzy. Mají odpovědět na otázku, zda by se nenašla cesta, jak by kraj mohl po někom vymáhat náhradu.

Problém kolem odměn pro úředníky

- Přezkoumání hospodaření kraje zjistilo nedostatky vnitřního kontrolního systému odměňování: některým zaměstnancům byly přiznány a vypláceny nadstandardně vysoké odměny, a to bez odpovídajícího zdůvodnění. Obdobná situace byla zaznamenána při stanovování výše osobního ohodnocení.

- Objem prostředků týkající se problematického odměňování zaměstnanců krajského úřadu v loňském roce podle zjištění kontrolorů přesáhl 11 milionů korun.

- Letos krajský úřad mimo jiné zavedl nový systém transparentního přidělování mimořádných odměn, jejichž objem tvoří celkem 35 milionů korun; jde o podíl ve výši devíti procent z celkového objemu mzdových prostředků. Celoroční objem odměn na osobu by neměl přesáhnout 25 procent z ročního platu konkrétního zaměstnance.

- Kraj na svých webových stránkách nyní o výši příjmů informuje, kdy na odkazu kr-stredocesky.cz/web/odbor-legislativne-pravni-a-krajsky-zivnostensky-urad lze vyhledat informace o platech pracovníků ve vedoucích funkcích, o odměnách vyplácených zastupitelům a zveřejňovány jsou i dohody o provedení práce a pracovní činnosti; odkazy na tyto informace jsou také hned na úvodní straně webu krajského úřadu

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje