V posledním čísle krajských novin zdarma doručovaných středočeským domácnostem, které vyšlo před říjnovými volbami do krajského zastupitelstva, tehdejší hejtmanka shrnula svůj pohled na končící volební období. Pod titulkem Středočeský kraj je v nejlepší kondici v historii. Podobné bilanční rozhovory nejsou ničím neznámým v případě obecních zpravodajů – a nepřekvapí ani v případě krajských novin. Je však třeba volit slova, protože na stránkách těchto tiskovin, placených z veřejných peněz, je zakázáno vést volební kampaň.

Právě tím se podle dohledového úřadu prohřešila redakce Středočecha, když publikovala slova Pokorné Jermanové o tom, že hnutí ANO splnilo naprostou většinu toho, co slibovalo ve svém programu před volbami v roce 2016. Výčet úspěchů s poselstvím, že Středočechům se žije lépe, vyhodnotil úřad jako P. R. sdělení propagující hejtmanku a hnutí ANO, které by mohlo být placenou reklamou – avšak v redakčním textu nemá v krajské tiskovině co pohledávat. Právě to předseda dohledového úřadu Vojtěch Weis v rozhodnutí o pokutě zdůraznil: v komunikačním médiu obcí nebo krajů je to nepřípustné. Článek podle něj podněcoval občany k tomu, aby lidé volili právě ANO. Což je přestupek – a tak byla 6. října vyměřena pokuta. Pro milovníky právní mluvy: šlo o sankci podle § 58 odst. 1 písm. d) volebního zákona.

Možnosti podat takzvaný odpor (čili se odvolat) kraj nevyužil a vyměřenou pokutu zaplatil. Na mediální zájem o to, z jakých peněz byla pokuta uhrazena, někdejší hejtmanka zavrtěla hlavou: ona to neplatila. Konstatovala, že sama rozhovor nezadávala a nenese ani odpovědnost, jestliže Středočech má svoji šéfredaktorku a redakční radu.

Když současně naznačila, že pokuta nepůjde z peněz daňových poplatníků, zasvěcení začali spekulovat: je o 18 tisícovek lehčí šéfredaktorka Středočecha Veronika Bílá, nebo vedoucí kanceláře hejtmanky Hana Mastrini, která předsedá redakční radě? Konec dohadů přinesla v pondělí informace krajského úřadu o jednání škodní a likvidační komise z 11. listopadu: Mastrini převzala za pochybení osobní odpovědnost – a vzniklou škodu v plné výši uhradila v pokladně.

Tečka; tím je věc uzavřena. „Vzhledem ke skutečnosti, že částka 18 tisíc korun byla uhrazena, lze konstatovat, že Středočeskému kraji škoda nevznikla (a nejde tudíž k tíži jeho rozpočtu),“ konstatoval předseda škodní komise Jan Puls z odboru legislativně právního.