Na dotaz Deníku to v úterý potvrdil náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). „Téměř jistě bude třetí výzva,“ řekl s odkazem na dvě minulé vlny přijímání žádostí o příspěvky na výměnu starých uhelných kotlů s ručním přikládáním za moderní zařízení s ekologičtějším provozem.

Ta první vyvolala pozornost především organizačními kotrmelci: za psího počasí lidé tábořili ve frontě před krajským úřadem, aby se nakonec ukázalo, že desítky z nich předběhly hromadně podané žádosti přinesené kurýrem na jinou podatelnu. Krajští zastupitelé pak uznali chybu a rozhodli o uvolnění peněz na doplacení dotace i těm, na něž se původně kvůli předbíhání nedostalo.

Druhá výzva, běžící od loňského října do letošního června, byla pozoruhodná hlavně tím, že se rozdělovala pěkná sumička – přes půl miliardy korun – a po předchozí zkušenosti také tím, že přijímání žádostí (tentokrát v elektronické formě s až následným dodáním papírové dokumentace) neprovázely větší komplikace.

Podobné by to zřejmě mělo být i v rámci třetí výzvy, ovšem s tím, že zpracování žádostí by kraj chtěl zvládat rychleji. Termíny ostatně budou pozorně sledovat i žadatelé, mající tentokrát obzvláštní zájem na tom, aby se k penězům dostali co nejrychleji. Nad hlavou jim totiž bude viset Damoklův meč: od září 2022 bude ze zákona zakázáno používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. „Dotace tak může vlastníky nemovitostí motivovat t rychlejší výměně,“ míní náměstek Kovács.

Zatím se zdá, že k rozdělení by mohla být opět připravena částka v objemu půl miliardy korun. V jednání však zůstává, co vlastně si za peníze z dotace budou lidé moci pořídit. Je dokonce možné, že pro nové kotlíkové dotace by se spíše mohlo hodit označení „čerpadlíčkové“ – pokud by zůstalo pouze u podpory náhrad starých zdrojů tepla tepelnými čerpadly.

Je možné, že se dotace budou vztahovat rovněž na některé typy kotlů s moderními technologiemi – to se ale teprve ukáže. Jisté je, že pravidla se neustále zpřísňují. Zatímco v první výzvě bylo možné získat i příspěvky na nové kotle spalující výhradně uhlí, druhá výzva už to neumožnila; v jejím rámci se peníze vyplácejí na tepelná čerpadla a z kotlů jen na plynové, spalující biomasu nebo kombinované pro topení uhlím i biomasou, pokud mají automatický provoz.

Třetí výzvu kotlíkových dotací, v jejímž rámci by částka určená k rozdělení měla uspokojit kolem pěti tisíc žadatelů, chce kraj vyhlásit za rok: možná v září – zcela určitě však na podzim příštího roku.