To však nebude jedinou příležitostí k debatě o penězích. Zastupitelé mají probírat i své vlastní. Tedy přesněji – chystá se schvalování odměn za práci v zastupitelstvu a v jeho orgánech.

Profesionálům stanoví odměny vláda

Platy funkcionářů, kteří svou práci vykonávají v rámci zaměstnání – jde tedy o takzvané uvolněné členy zastupitelstva kraje – stanoví vládní nařízení. Zvědavci mohou vyhledat konkrétní údaje v příloze tohoto dokumentu, dostupného třeba na internetu: jde o nařízení vlády číslo 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; s následnými novelizacemi. Mimochodem – plyne z něj, že středočeská hejtmanka pobírá nižší odměnu než primátor Prahy, ačkoli má odpovědnost za území s vyšším počtem obyvatel i o podstatně větší rozloze.

O jaké částky se jedná, může naznačit odpověď krajského úřadu na novinářský dotaz v souvislosti s nominací (později staženou) bývalé hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) na post uvolněné předsedkyně kontrolního výboru krajského zastupitelstva.

Krajský úřad uvedl, že v uplynulých letech se výše měsíční odměny měnila: loni to bylo 84 981 Kč a letos (kdy však poté, co na sklonku ledna rezignoval ze zdravotních důvodů Ivo Šanc ze STAN, nebyla pozice od února obsazena) 93 479 Kč. K tomu mají uvolnění členové zastupitelstva kancelář v budově krajského úřadu, mohou využívat služební automobil a mají nárok na příspěvek na stravování.

Nakonec na to nedošlo, nicméně se objevily propočty, že změnou kanceláře si bývalá hejtmanka měla za měsíc pohoršit v hrubém příjmu o 44 tisíc; hejtmanský plat totiž dosahuje 137 470 Kč.

Minimum je necelých sedm tisíc

V případě neuvolněných zastupitelů, kteří se politice věnují vedle svého zaměstnání, však vládní nařízení konkrétní částky neurčuje; stanoví pouze maximální sazby. Zákon o krajích nechává rozhodnutí o přesné výši na zastupitelích.

V návrhu, který stanoví, že v případě výkonu více funkcí se odměny nemají sčítat, ale vyplácena bude pouze na nejvyšší z nich, se počítá s částkou 6874 Kč měsíčně pro řadového zastupitele. Členům výborů a komisí se zvyšuje na 8248, předsedům pak na 9623 Kč. Návrh počítá i s odměnami za neuvolněný výkon vyšších funkcí: člen rady kraje 16 497 Kč, náměstek hejtmana 48 389 Kč, hejtman 82 482 Kč.

Výslovně připomíná, že pravidla platí i pro případné změny v obsazení včetně nástupu náhradníků. Aktuálně, tedy ze současných krajských radních, jsou uvolněni všichni kromě statutárního náměstka hejtmanky Martina Kupky (ODS), jehož hlavním povoláním je výkon poslaneckého mandátu.

Zastupitelé však mají před sebou rozhodování o celé sérii návrhů. Mimo jiné mají stanovit náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, v souvislosti s účastí na jednání zastupitelů i dalších orgánů (jako jsou třeba právě výbory či komise). Návrh zní 200 Kč za hodinu, nejvýše však 4000 Kč za kalendářní měsíc.

Pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, je navrhována částka 1500 Kč za každou osobní účast na jednání – a to do maxima 18 tisíc za rok. Zástupci veřejnosti tak mohou kalkulovat, že zaplacenu dostanou účast nejvýše na 12 jednáních – což vychází na jedno měsíčně.

Součásti balíčku usnesení, jimiž zastupitelé rozhodnou o finančních podmínkách pro svoji práci, je rovněž hlasování o pravidlech hospodaření klubů zastupitelů či stanovení cestovních náhrad.