Uvedla to v souvislosti s pondělním rozhodnutím krajských radních, kteří schválili vykoupení dalších pozemků v rámci přípravy silniční stavby se sáhodlouhým názvem: Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy, Přeložka silnice II/105, Radlík – Šenflukova ul. Tato stavba je krajským příspěvkem k přípravám na budování středočeského úseku dálnice D3, jejíž stavbu chystá stát. Stát také kraji pošle potřebné peníze, vyplývá ze slov radního pro oblast majetku a ICT Josefa Řiháka (ČSSD). „Finanční prostředky na výkupy pozemků jsou plně hrazeny z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, a to prostřednictvím Krajské správy a údržby Středočeského kraje,“ konstatoval radní. Připomněl, že podstatná část pozemků potřebných pro tuto stavbu vyla vykoupena již v minulosti.

Samotná stavba obchvatu je rozplánována do dvou etap, z nichž první – budování okružní křižovatky neboli kruhového objezdu – má začít ještě letos. Zahájení další etapy (v tomto případě jde o vlastní přeložku silnice II/105) se pak plánuje během následujících dvou let: v období 2020 – 2021. Potřebných 168 milionů korun má kraj získat v plné výši rovněž od Státního fondu dopravní infrastruktury: prostřednictvím účelové dotace.

Koeficient 1,15, jímž se násobí cena pozemku stanovaná znaleckým posudkem, se podle Řihákova vyjádření z loňského prosince týká stavebních pozemků. Někdy se přitom částky vypočtené znalcem mohou zvýšit ještě výrazněji. Právě v prosinci radní uvedl v souvislosti s pozemky pro II. etapu výstavby obchvatu Jesenice (což má rovněž vazby na budoucí dálnici D3), že za některé pozemky je možno zaplatit až osminásobek odhadu; to se vztahuje na zemědělské a další plochy. Pozemky z majetku měst a obcí se nicméně kraji daří získávat i bezúplatně.