Výsledek Jana Šteinerová z kladenské policie označila za úspěch. „Zajištěno bylo celkem osm osob,“ konstatovala s tím, že se všemi bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění. Jde o občany Ukrajiny a Moldávie. Šteinerová připomněla, že v rámci akce zaměřené nejenom na nelegální zaměstnávání, ale také odhalování pobytu cizinců a pátrání po zfalšovaných dokumentech policisté kontrolovali celkem 21 cizích státních příslušníků.

„Jedna osoba se prokázala padělaným dokladem z Litvy, upozornila Šteinerová na nejzávažnější delikt. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu policisté zahájili trestní řízení. „Osoba s padělaným dokladem bude umístěna do záchytného zařízení pro cizince za účelem realizace správního vyhoštění,“ doplnila policistka.