Ať hledají cokoli, zobrazí se jim nejprve upozornění na možnost získat příspěvek na výměnu starého uhelného kotle za moderní zdroj vytápění, jehož provoz je nejen ekologičtější, ale i pohodlnější (s tím, že k pokračování na stránky Středočeského kraje je třeba kliknout vedle). Funguje to i u zkrácené adresy kr-s.cz.

Nechybí informace, že ačkoli odesílat žádosti evidované elektronickou formou bude možno až od 10. hodiny v pondělí 3. června, formulář na webu si zájemci mohou připravit již nyní. Kdo toho využije, bude mít jistotu, že se pak v červnu nebude muset zdržovat a svou žádost zaregistruje mezi prvními zájemci. V případě kotlíkových dotací totiž platí: kdo dřív přijde, ten dřív bere.

Zájemci, kteří se ozvou poté, co budou peníze vyčerpány, mají smůlu. A jakkoli nachystaná půlmiliarda korun může vyvolávat dojem astronomické částky, vystačí pro uspokojení zhruba pěti tisíc žadatelů. Přesně to rozpočítat nelze – výše poskytovaných příspěvků se totiž liší v závislosti na zvoleném druhu vytápění (a jistý rozdíl představuje i možný bonus podle kvality ovzduší v dané lokalitě). Pět tisíc zájemců může své žádosti zaregistrovat během několika měsíců, ale také za pár týdnů. Nebo i dnů či hodin! Aktuální kotlíkové dotace jsou totiž poslední potvrzené. Zda bude nějaká výzva ještě vyhlašována v budoucnu, zatím není jasné. Zájem se tudíž očekává značný.

Žádosti se budou od 3. června registrovat odesláním dat vyplněných do formuláře na internetové adrese https://vyzva3.kr-stredocesky.cz (kde lze rovněž najít podrobné pokyny a vzory dalších potřebných písemností). Stejně jako již minule je sice elektronická registrace nezbytností, avšak opomenout zájemci nemohou ani následný krok: do 20 pracovních dnů je vytištěnou žádost, podepsanou a doplněnou požadovanými přílohami, třeba doručit i v papírové podobě na krajský úřad (sídlí ve Zborovské ulici na pražském Smíchově); stačí i zaslat poštou, osobní návštěva tedy není nutná.

Případné dotazy ke všemu, co s kotlíkovými dotacemi souvisí, zodpoví pracovníci odboru řízení dotačních projektů krajského úřadu na bezplatné telefonní lince číslem 800 440 430; obracet se na ně lze i písemně prostřednictvím e-mailové adresy kotliky@kr-s.cz.

Už v minulosti se ukázalo, že komunikace „přes počítač“ nečiní žadatelům problémy. A pokud se jedná o starší lidi, kteří potřebnou techniku doma nemají, případně si s ní tak docela nerozumějí, zpravidla najdou pomoc v rodině.

Možnosti získat kotlíkové dotace

* Příspěvky na pořízení moderních zdrojů tepla se poskytují pouze na náhrady zastaralých kotlů na uhlí s ručním přikládáním v domech sloužících k trvalému bydlení; nevztahují se tedy na novostavby ani na objekty využívané k rekreaci

* Výše podpory je proměnlivá podle zvoleného zdroje vytápění, dosahuje od tří čtvrtin do čtyř pětin nákladů:
- tepelné čerpadlo: dotace ve výši 80 procent nákladů; maximálně 120 tisíc korun
- kotel na biomasu automatický: rovněž dotace ve výši 80 procent nákladů; maximálně 120 tisíc korun
- kotel na biomasu s ručním přikládáním: dotace ve výši 80 procent nákladů; maximálně 100 tisíc korun
- plynový kondenzační kotel: dotace ve výši 75 procent nákladů; maximálně 95 tisíc korun

* V případě takzvaných prioritních lokalit (65 obcí a měst, konkrétně vyjmenovaných v rámci vyhlášení podmínek dotace) s horší kvalitou ovzduší se k poskytnuté podpoře ještě připočítává jednotný přídavek ve výši 7,5 tisíce korun

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje