Přihlásit lze novostavby i rekonstrukce, které budou do května zkolaudované nebo uvedené do provozu. Může se jednat o cokoli: na jedné straně o bytové domy, na straně druhé třeba o stavby dopravní nebo vodohospodářské – ale také o úpravy krajiny či prvky Smart cities neboli „chytrých měst“. Loni v kraji získal titul stavby roku Panorama Golf Resort v Kácově – a cena hejtmanky za rok 2017 patří nové tělocvičně mělnického Gymnázia Jana Palacha.

Přihlášky, které je třeba doručit Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství do 15. června, mohou podat všichni, kteří se na významných stavebních počinech podíleli, připomněla ve středu hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Projektant, investor nebo dodavatel – případně všichni tři partneři společně,“ upřesnila. Podat přihlášku pravidla umožňují i uživateli stavby; podmínkou je jen zdokumentování díla a uhrazení prezentačního poplatku. Detailní informace včetně přihlášky lze najít na www.stavbaroku.cz

Všechny přihlášené objekty navštíví během července členové poroty; příležitost k vyjádření názoru ale dostane i veřejnost díky internetovému hlasování. Občané, organizace nebo třeba radnice mohou zasáhnout také přímo do nominací: pokud organizátory soutěžní přehlídky upozorní na zajímavé stavby, které v poslední době vznikly v jejich okolí, pořadatelé sami vybídnou jejich tvůrce k účasti. Velká sláva pak přijde 25. září, kdy budou ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně vyhlášeny výsledky. 

Ilustrační foto.
Pomoci se zaplacením školek může obcím jedině stát

Vyhlašovaná ocenění:
* Titul Stavba roku Středočeského kraje 
* Cena hejtmanky Středočeského kraje
* Zvláštní ceny:
- Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu
- Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu
- Cena za nejlepší investiční záměr
- Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace
- Cena za rozvoj bydlení
- Cena za dopravní infrastrukturu
- Cena za energetickou úspornost
- Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby
- Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru
- Zvláštní cena (Cena za BIM neboli digitální správu, Cena za Smart city a podobně)
* Cena veřejnosti

Zdroj: www.stavbaroku.cz

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová na setkání starostů ve Zbraslavicích na Kutnohorsku.
Kraj chce koupit 14 výtvarných děl. Vybírá podle dotace