Strana                                    Platné hlasy  celkem v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 5 726 20,42
2 Strana svobodných občanů           701    2,50
3 Česká pirátská strana                  693     2,47
4 TOP 09                                     3 044  10,85
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok        128    0,45
6 Občanská demokratická strana    2 087   7,44
7 Romská demokratická strana           10   0,03
9 politické hnutí Změna                    141   0,50
10 Strana soukromníků ČR                88    0,31
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.     1 828    6,52

13 Suver.-Strana zdravého rozumu   108    0,38
14 Aktiv nezávislých občanů               15    0,05
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  300   1,07
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury   2 080   7,42
18 Dělnic.str.sociální spravedl.           201   0,71
20 ANO 2011                              5 737  20,46
21 Komunistická str.Čech a Moravy 4 351 15,52
22 LEV 21-Národní socialisté              15     0,05
23 Strana zelených                          715    2,55
24 Koruna Česká (monarch.strana)     62    0,22