„Vstupem do aliance deklarujeme svou odpovědnost za stav učňovského vzdělávání v kraji,“ uvedla s dodatkem, že je pyšná na prvenství středních Čech. Kraj se totiž připojil jako první z republiky.

Členy EAfA jsou kromě národních vlád a regionálních i místních orgánů také společnosti, podniky a obchodní organizace, průmyslové, obchodní a řemeslné komory, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy, profesní organizace – stejně jako sociální partneři či mládežnické a neziskové organizace. Aliance svým členům pomáhá navazovat vzájemná partnerství, ale i zprostředkovávat novinky v oblasti učňovského vzdělávání a nové myšlenky rozvíjet.

Když v červnu o přistoupení kraje k EAfA hlasovali středočeští zastupitelé, brali v potaz to, že hlavním cílem aliance je jednak posílení nabídky, kvality i obrazu učňovského vzdělávání, jednak podpora mobility učňů. Tedy to, co čem se debatuje v rámci příprav krajské reformy středního školství – a rovněž požadavky, po jejichž naplnění volají zaměstnavatelé. Ti rovněž žádají absolventy nikoli s pouhým papírem potvrzujícím absolvování školy, ale se znalostmi, dovednostmi a schopnostmi použitelnými v moderní praxi.

Stejně hovoří také zástupci Hospodářské komory ČR, která rovněž projevila zájem o vstup do EAfA. Kraj s ní chce v oblasti rozvoje učňovského školství těsněji spolupracovat – a už do Finska jela hejtmanka v doprovodu viceprezidentky komory Ireny Bartoňové Pálkové.

Střední odborné vzdělávání ve Středočeském kraji
- Střední odborné vzdělávání zajišťuje v regionu více než stovka středních odborných škol a středních odborných učilišť. Ukončením vzdělání mohou žáci získat střední vzdělání s maturitou, s výučním listem i s jejich kombinací.
- Ve školním roce 2018/2019 se v kraji vzdělávalo ve 115 školách všech zřizovatelů (bez nástavbového studia) celkem 25 180 žáků.
- Zájem žáků o řemeslné obory, které jsou požadovány trhem práce, kraj podporuje formou stipendií (jde o měsíční stipendium + pololetní odměnu). Ze svého rozpočtu na to vynakládá 15 milionů korun. Aktuálně je podporováno 37 oborů. Jedná se především o obory stavební, strojírenské, elektrotechnické, potravinářské a zemědělské. Ve 36 školách je do stipendijního programu zapojeno 4200 žáků.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje