Středočeští radní kývli na chystaný záměr zvýšit kapacitu stavby SOKP (silničního okruhu kolem Prahy) v okolí Ořechu; v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou Slivenec a mimoúrovňovou křižovatkou Třebonice. Chystaná změna má nejen zlepšit dopravu, ale také přispět ke snížení zatížení škodlivinami souvisejícími se silničním provozem v okolí silnic nižších tříd v této oblasti.

close Plánek Krajského úřadu Středočeského kraje info Zdroj: KÚ Středočeského kraje zoom_in

Bourat a rozšiřovat

Souhlasné stanovisko vydala rada kraje v rámci procesu EIA – posuzování vlivu na životní prostředí. „Konkrétně se jedná o přidání jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy a příslušné úpravy křižovatek, mostních objektů i další úpravy,“ připomněl klíčovou podrobnost radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

Z pohledu motoristů se nicméně sluší zdůraznit jiné souvislosti: jde o rozšíření dálnice, které v úseku dlouhém 6,8 kilometru umožní trvalý provoz v režimu jízdních pruhů 3+3. „Součástí záměru jsou i přestavby mostních objektů, z nichž tři budou rekonstruovány a pět bude demolováno a nahrazeno novými mosty,“ upřesnil Petrtýl.

Chystají se také rekonstrukce čtyř mimoúrovňových křižovatek; v případě páté křižovatky u Chrášťan se ještě má rozhodovat o případné rekonstrukci, či případném zrušení.

Plán dostavby neměnit

V uvedeném případě se tedy nejedná o tolik žádanou dostavbu Pražského okruhu, ale o úpravu již existujícího úseku označovaného jako 515. Pokud jde o chystanou dostavbu chybějících částí, zajímali se krajští radní i o to, jak daleko dospělo Ředitelství silnic a dálnic v přípravách zamýšlených prací na úsecích 511 (Běchovice – D1), 518 (Ruzyně – Suchdol), 519 (Suchdol – Březiněves) a 520 (Březiněves – Satalice).

Na snahy aktivistů i některých obcí, od nichž zaznívá volání po úpravách původně zvažované trasy a její odklonění od některých lokalit, odpověděli jasným stanoviskem: neměnit. „Rada přijala usnesení, že trvá na tom, aby bylo trasování dálnice D0 vedeno výhradně v koridoru vymezeném Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje,“ konstatovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Samotná dostavba nejžádanějšího úseku 511, odehrávající se v režii státu, však ještě dlouhé měsíce nezačne. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) očekává, že zhruba za rok by se mohlo podařit získat stavební povolení. Pak by se mohlo již celkem brzy začít stavět; termín však zatím jasný není. Komplikaci také ještě mohou představovat výkupy pozemků.