Středočeským unikátem je seniorská rada, která funguje v Mladé Boleslavi. Zástupci seniorů se zhruba jednou za dva měsíce scházejí s náměstkem primátora Danielem Markem. „Diskutují o problémech, které seniory trápí, případně hledají jejich řešení. Rada již funguje několik let a všichni jsou s její činností spokojení,“ uvedla magistrátní mluvčí Šárka Charousková.

Mezi seniory je v Mladé Boleslavi populární také komunitní centrum Klementinka, kde pro ně město pořádá různé akce, kurzy a přednášky, a to za symbolické vstupné, nebo je úplně zdarma. „Pořádá se tu jóga pro seniory, sebeobrana, kurz malování, keramiky, nejrůznějších ručních prací, či projekce filmů a podobně,“ uvedla Šárka Charousková.

Z těch méně obvyklých benefitů, které si mohou senioři užívat, patří v Kolíně například besedy a kurzy zdarma, kterých se mohou zúčastnit; stejně tak pořádají cenově zvýhodněné výlety pro seniory. „Město Kolín hradí částečné náklady na dopravu,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar.

Kromě toho mohou senioři vyrazit na každoroční posezení s hudbou a tancem za zvýhodněné vstupné a dostávají drobné praktické dárky: lékovku, reflexní prvky, ale i bezpečnostní alarmy, půliče léků a podobně. Dále mohou výhodněji vyrážet do kina na události SeniorBio, slevují mají v knihovně, divadle i Vodním světě Kolín.

Na seniory pořádáním speciálních akcí myslí také v Berouně, kde se každé pondělí od 14 do 15 hodin odehrává v Kulturním domě Plzeňka pravidelné cvičení s názvem Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme. „Mezi seniory je o tuto sportovně – společenskou akci velký zájem, nejenže si protáhnou tělo, ale ještě se dozví o nejbližších kulturních akcích, které se ve městě konají,“ řekla Jitka Soukupová z oddělení komunikace berounského městského úřadu.

V některých městech, mezi které patří i Kutná Hora, nabízí seniorům taxi službu: jmenuje se Taxík Maxík. Ten seniory doveze kam potřebují za cenu osmi korun za kilometr, mohou se spolehnout i na pomoc asistenta; ten jim pomůže s nastoupením i vystoupením z vozu.

Ve většině měst funguje i řada benefitů, kterých mohou senioři využívat: jedná se o slevu v dopravě, například v Mělníku platí senioři pouze 25 procent z ceny; v Kladně potom jezdí senioři nad 70 let za 12 korun na rok; vedle toho mají velké slevy z poplatku za psa, nebo mohou chodit ze lepší cenu třeba plavat.

Přestože se nabídka úlev či výhod liší, stěhování seniorů za „lepším“ do vedlejších okresů se tak v rámci Středočeského kraje velmi pravděpodobně nechystá…

Příklady výhod pro seniory ve středočeských městech

BEROUN:
Senioři nad 65 let mají slevu u poplatků za psy. Výše poplatku v bytovém domě: 1 000 Kč/první pes, 1 500 Kč/každý další pes. Osoba starší 65 let: 200 Kč/první pes, 300 Kč/každý další pes. Výše poplatku v rodinném domě: 400 Kč/za každého psa. Osoba starší 65 let: 100 Kč/za každého psa.
Sleva v městské hromadné dopravě na časové jízdenky:
S – seniorská nad 65 let – počet jízd bez omezení
měsíční Beroun, Králův Dvůr 114 Kč
čtvrtletní Beroun, Králův Dvůr 287 Kč
Slevy v městské knihovně:
senioři do 75 let platí roční poplatek 100 Kč (normálně je 150 Kč)
senioři nad 75 let zdarma

MLADÁ BOLESLAV:
senioři nad 70 let jezdí MHD zdarma:
pokud jsou starobní důchodci a je jim méně než 70, platí zvýhodněné jízdné 9 korun (místo plného, což je 16,- Kč).
Město nabízí seniorům nad 65 let službu Seniortaxi, to znamená, že mohou jezdit taxíkem po městě za 20 korun za jízdu (k lékaři, do lékárny, na úřady, pošty atd.)
lidé nad 62 let platí v městském bazénu cca o 30 % nižší vstupné, nad 75 let mají zdarma služby městské knihovny atd.

KLADNO:
Kladenský zámek: slevy senioři a ZTP 25 korun (běžně se platí 50 korun)
MHD v Kladně - Příjemnou novinkou je zavedení tzv. “korunového jízdného”, které umožňuje důchodcům do 70 let s čipovou kartou svezení za pouhou 1 korunu za jízdu. Senioři nad 70 let pak jezdí za 12Kč/rok, počet jízd není omezen
Poplatky za psa: Důchodci v bytových domech zaplatí 160, respektive 240 Kč. Pokud ovšem bydlíte v rodinném domě v libovolné městské části, poplatek snížený na 120 a 180 Kč.

KOLÍN:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kolín poskytuje v klubech seniorů:
besedy a kurzy zdarma
zvýhodněné ceny na různá tematická tvoření
přispěvek na taneční úterky pro seniorky
zvýhodněné ceny výletů pro seniory (město Kolín hradí částečné náklady na dopravu)
každoroční posezení s hudbou tancem za zvýhodněné vstupné (drobné občerstvení zdarma, dárky)
poskytování drobných praktických dárků – lékovka, reflexní prvky, bezpečnostní alarmy, půliče léků, lékárničky, …
Dále jsou senioři podporováni v rámci cenového zvýhodnění:
Kino 99 - akce SeniorBio – představení pro seniory každé první úterý od 9.30 + každé druhý úterý od 13.30 za cenu 60 Kč
Městská knihovna – zvýhodněný čtenářský průkaz + akce např. Univerzita volného času+ Virtuální univerzita třetího věku a další
Městské divadlo – sleva nad 65 let
Vodní svět Kolín – zvýhodněné vstupné
MHD – 70+ zdarma

KUTNÁ HORA:
Od srpna 2018 zde senioři nad 70 let jezdí městskou hromadnou dopravou zcela zdarma, poloviční jízdné využívají senioři ve věku 60 – 70 let.
pečovatelská služba zajišťuje i Taxík Maxík - využívají ho senioři nad 65 let. Taxík Maxík seniory nejen doveze tam, kam potřebují za 8korun/kilometru, ale mohou se zároveň spolehnout i na pomoc asistenta, který jim pomůže s nastoupením i vystoupením z vozu či pomůže s doprovodem na konkrétní místo.

RAKOVNÍK:
Občané nad 65 let mají slevu na poplatku za svoz komunálního odpadu a za psy a levnější vstupné do nově zrekonstruovaného bazénu.

PŘÍBRAM:
V Příbrami mají lidé nad 65 let zdarma přepravu městskou MHD a od letošního roku nově jsou také osvobozeni od poplatku za vlastnictví psa.

MĚLNÍK:
lidé od 65 let mají v MHD slevu, platí pouze 25 % ceny, nad 70 cestují zdarma
místní poplatek za svoz odpadu mají senioři za 450 Kč namísto 500 Kč
za psa platí senioři poplatek 200 korun, za každého dalšího platí stejnou částku

BENEŠOV:
vyhláška stanovuje věkovou hranici, od které se poplatek za svoz odpadu neplatí: 85 let
v Benešově funguje Klub seniorů, který mohou navštěvovat a odehrávají se tam různé zájmové události
pořádání zájezdů z části hrazené městem

NYMBURK:
od 70 let mají senioři snížený poplatek za komunální odpad o 160 korun na 500
od 90 let neplatí poplatek za odpad vůbec
jubilantům 70, 80 a 90 let chodí gratulovat vedení města a pořádají společné posezení