Většinou je kvalita hodnocena jako výborná stupněm 1. To platí i pro čtveřici sledovaných míst na středočeské části Orlíku a pět míst na Slapech – právě tyto nejnavštěvovanější rekreační oblasti v kraji se kvůli masivnímu výskytu sinic ukazovaly v minulých letech jako nejproblémovější. To se však většinou týkalo až období uprostřed léta.

Výborné podmínky

Nynější podmínky pro koupání v přírodě v pátek ředitelka odboru hygieny obecné a komunální středočeské hygienické stanice Libuše Polanská označila jako výborné. „Přestože v posledních dvou týdnech pokračovalo výrazně teplejší období, které je pro současnou dobu nadprůměrné, na kvalitě vody ve sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích se to výrazněji neprojevilo,“ konstatovala.

Vesnicí roku Středočeského kraje 2018 je obec Cítov
Středočeskou Vesnicí roku je letos Cítov na Mělnicku

Mírně zhoršenou kvalitu na stupni 2 (kvůli tomu, že voda není na pohled průzračná kvůli nárůstu řas i sinic) hlásí aktuálně jen tři lokality. Jedná se o písník v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, přírodní koupaliště Vyžlovka na Praze-východ a Tyršovo koupaliště v Rakovníku. I tam je ale koupání zcela bezpečné. „Obsahy sinic nejsou natolik významné, že by to znamenalo nějaká omezení pro koupající se návštěvníky,“ zdůraznila v pátek Polanská. S tím, že klasifikační stupeň 2 znamená vodu vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Celkem ve středních Čechách hygienici sledují kvalitu vody na 37 koupalištích a koupacích místech; nejvíce jich je na Příbramsku a Mladoboleslavsku, kde funguje i hodně malých koupališť. K dispozici jsou nyní údaje pro 32 z nich. Čtyři koupaliště nejsou v provozu – a v jednom případě zatím chybí informace od provozovatele nádrže. Právě provozovatelé či správci areálů nebo rekreačních komplexů totiž ve většině případů zajišťují odběry vzorků i jejich následné laboratorní zkoumání. Sami hygienici odebírají vzorky pouze na místech, která se těší obzvlášť velké návštěvnosti, avšak svého provozovatele nemají (třeba u oblíbených pláží na březích přehradních nádrží).

Příznivé předpoklady

Dalším termínem odběrů vzorků je podle takzvaného monitorovacího kalendáře pondělí 25. června. „Vzhledem ke zmírnění vysokých teplot, ke kterému došlo v posledních dnech, by se kvalita vod neměla výrazným způsobem měnit,“ vyslovila Polanská svůj předpoklad pro začátek prázdnin. Následovat pak ještě bude po dvou měřeních v červenci a v srpnu.

F-16 Texasné národní gardy
Z Čáslavi bude startovat i šestice stíhaček F-16