Kvalita se mění

Lidé, kteří si na výlety k vodě najdou dostatek času, se tak nyní mohou těšit z ideálních podmínek. Teplých dnů se jistě během léta vyskytne spousta a sluneční paprsky ještě vodní plochy prohřejí – ovšem voda je nyní tak průzračná, že už se může jenom horšit.

Hygienici, kteří v kraji sledují 21 přírodních koupališť, potvrzují, že se kvalita vody během sezony mění. Nemusí to ovšem být pouze k horšímu, vysvětlila ředitelka středočeské hygienické stanice Jarmila Rážová. Upozornila, že jakost vody závisí na mnoha faktorech. „Nejdůležitějšími hodnotami, které se v koupacích vodách sledují, jsou ukazatele mikrobiologické a množství sinic. Kvalita vody je dále ovlivňována slunečním svitem, teplotou, intenzitou větru nebo četností srážek,“ připomněla. S tím, že loni díky střídání teplot panovaly příznivé podmínky, a tak krajská hygiena nemusela vydat žádný zákaz koupání.

Bývá však obvyklé, že s postupujícími týdny přibývá lokalit, kde se hodnocení zhoršuje. Narůstá množství fytoplanktonu, což má dopad na smyslové hodnocení vlastností vody – a pak zpravidla nastupuje i období výskytu sinic, které citlivým lidem mohou přinášet zdravotní komplikace. Kdy k tomu dojde, je na počátku sezony obtížné předvídat; rok co rok je to jiné.

Ilustrační foto.
Poslední chřipky byly mnohem zákeřnější než ty minulé

Zpravidla však sinice výrazněji postihují ty nejnavštěvovanější lokality v kraji: přehradní nádrže Orlík a Slapy. Aktuálně je tam voda hodnocena nejpříznivějším stupněm 1 jako vhodná ke koupání – během léta se však klasifikace většinou mění. Letité zkušenosti ukazují, že Slapy zpravidla mívají kvalitnější vodu než Orlík. Loni i předloni to ale bylo naopak – a koncem léta Slapy dokonce měly vodu výrazně horší, připomněl Luboš Mandík, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální příbramského územního pracoviště. „Naopak velice kvalitní voda, a to po celou sezonu, byla registrována na písníku Hradištko na Kolínsku – a víceméně na všech malých sledovaných přírodních koupalištích, která se v hojném počtu vyskytují na Mladoboleslavsku a rovněž na Příbramsku,“ shrnul loňské poznatky.

Hrozí nejen sinice

Zdravotní rizika spojená s koupáním v nevyhovujících přírodních koupalištích představují zejména sinice – a také možné fekální znečištění, upozornila Dana Šalamunová z centrály krajské hygieny. Důsledkem mohou být alergické reakce – a při polknutí vody rovněž střevní potíže. „Možný je i přenos žloutenky typu A. Poměrně častá je také kožní vyrážka na částech těla ponořených do vody, kdy může též jít o velmi svědivé parazitární onemocnění: cerkáriovou dermatitidu,“ přiblížila Šalamunová možná rizika.

Americký konvoj v Česku.
Na dálnicích řidiči potkají množství vojenské techniky

Srovnání podmínek pro koupání v přírodě

* Na začátku sezony – průzračná voda
- Podle výsledků analýz prvních vzorků vody odebraných na vybraných přírodních koupalištích a koupacích oblastech je situace výborná; výrazně teplé a slunečné počasí panující již po celý duben se na vývoji vodní mikroflóry dosud neprojevilo
- Pyl ze stromů je koncentrován většinou pouze na okrajích vodních ploch, fytoplankton se zatím objevuje v minimálních počtech – voda je vhodná ke koupání a její průhlednost dosahuje na většině lokalit až tří metrů
- Zvýšené množství fytoplanktonu a s ním související větší množství chlorofylu bylo zaznamenáno pouze na lokalitě Vyžlovka na Praze-východ; na ostatních ověřovaných místech, včetně přehradních nádrží Orlík a Slapy, je voda hodnocena kvalitativním stupněm 1

(květen 2018)

* Na konci sezony – nazelenalá voda:
- Vysoké denní teploty a slunečné počasí udržovaly v některých vodních nádržích a rybnících zvýšený obsah fytoplanktonu včetně sinic – především na Slapech a na Orlíku; na některých lokalitách mimo přehradní nádrže byl zaznamenán výrazný výskyt řas
- Na lokalitách, kde byla voda hodnocena stupněm 3, se doporučovalo využít vždy po vykoupání sprch v areálech kempů a osprchovat se; v oblastech s vodou hodnocenou stupněm 4 se koupání nedoporučovalo (zvláště alergikům, malým dětem a těhotným ženám)
- Stupeň 5 spojený se zákazem koupání sice zaznamenán nebyl, na čtyřce s vodou nevhodnou ke koupání (vesměs kvůli vysokému obsahu sinic) se však ocitly slapské lokality Stará a Nová Živohošť, Županovice – a také písník Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku

(září 2017)

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Čeští stíhači si z mezinárodního cvičení NATO Tiger Meet 2018 odnášejí třetí místo.
Čeští stíhači si z mezinárodního cvičení NATO Tiger Meet 2018 odnášejí 3. místo