Plavidlo dříve brázdilo vody v Berlíně a na německých kanálech pod jménem Angela. Nové jméno loď dostala podle místní části obce Oslov poblíž hradu Zvíkov, pod kterým bude také plout. Je dlouhá 32 metrů, vysoká 4,6 metru a široká 5 metrů a jedná se tak největší osobní lodí na Orlické nádrži.

Z Německa do Mělníku loď doplula a pak byla začátkem července po souši dovezená až na Orlickou přehradu. „Důvodem převozu lodi bylo zkapacitnění Orlické flotily a zlepšení služeb, protože na této lodi se dá například podávat plnohodnotné občerstvení, navíc její kapacita je 150 osob, takže pomůže rozšířit nabídku místní flotily,“ řekl Dušan Sahula z organizace Středočeské vodní cesty.

Celý července procházelo plavidlo opravami. Dostalo zpět střešní konstrukci, nový nátěr i vybavení interiéru a podobně, aby cestující měli co největší pohodlí.

Do budoucna by měla být cesta i pro větší osobní lodě a parníky po Vltavě jednodušší, protože stát plánuje dokončit lodní zdvihadla na přehradách Slapy a Orlík, čímž by se lodím otevřela možnost doplout proti proudu až do Českých Budějovic. Tento záměr potvrdily i hejtmanky Středočeského a Jihočeského kraje při květnovém setkání právě v Českých Budějovicích. „Věřím, že díky spolupráci se nám za pár let podaří změnit Vltavu v pulzující tepnu spojující naše regiony,“ zdůraznila jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Uvedení nové lodi Svatá Anna do provozu je tak jedním z prvních malých krůčků k naplnění tohoto cíle.