Omezení se během víkendu bude měnit, upozornil Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Bude záviset na postupu prací: poté, co byla dokončena výstavba spodní části mostu, totiž dojde na montáž prefabrikovaných nosníků hlavní nosné konstrukce. „V sobotu osadíme nosníky na severní části (tedy nad Chlumeckou ulicí směrem do centra) a v neděli v jižní části mostu,“ upřesnil Buček. Průjezd nebude možný vždy pod místem aktuálních prací.

Uzavírka Chlumecké ulice směrem do centra a výjezdové větve z Pražského okruhu směrem k Černému Mostu začíná v pátek v 18 hodin, kdy se do půlnoci bude jezdit v režimu provozu 1/1 jízdní pruh (po jednom pruhu v obou jízdních pásech v Chlumecké ulici).

Od půlnoci do sobotní 17. hodiny pak dojde na uzavření jízdního pásu směrem do centra a veškerý provoz se přesune do pásu pro směr z centra – jezdit se tedy bude v režimu 0/1+1. Za uzavřenou výjezdovou větev z Pražského okruhu bude vyznačena objízdná trasa: D0–Vysočanská radiála–mimoúrovňové křížení Satalice–Budovatelská–Vysočanská radiála–D0–výjezdová větev směr ulice Chlumecká.

Následovat bude uzavírka Chlumecké ulice směrem z centra a na Pražském okruhu uzavírka výjezdu a nájezdu exitu 59 vlevo. Omezení se bude připravovat v sobotu mezi 17. a 18. hodinou s režimem provozu 1/1 (tedy po jednom pruhu v obou jízdních pásech Chlumecké ulice). O sobotní 18. hodiny do nedělní šesté večer se má jezdit v režimu 0/1+1 v pásu pro směr do centra.

Pro výjezdovou větev z Pražského okruhu bude vyznačena objízdná trasa D0–Vysočanská radiála–mimoúrovňové křížení Satalice–Vysočanská radiála–D0–exit 59 směr Černý Most (ulice Chlumecká). Za nájezdovou větev od centra ve směru k D10 bude vyznačena následující objízdná trasa: nájezd D0–D0–exit 63–výjezdová větev–Českobrodská–nájezd na D0 a dále podle dopravního značení.