Pravidla rozdělování peněz jsou známá pod označením rozpočtové určení daní (RUD). Dlouhodobě zůstávají neměnná, už dvě desetiletí, ačkoli hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) trvá na tom, že změny by byly na místě. Z pohledu středních Čech tedy určitě: je třeba brát v potaz, jak se kraj rozvíjí a jakým tempem mu přibývají obyvatelé, pro něž je třeba zajišťovat servis.

Spravedlnost má hodnotu dvou miliard

Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO), který je v krajské radě expertem na oblast financí, spočítal, že s ohledem na aktuální počet obyvatel a délku sítě silnic II. a III. třídy spravovaných krajem by bylo spravedlivé, kdyby do středních Česko šlo o dvě miliardy korun více než nyní. Kdyby tyhle peníze byly k dispozici, určitě by se našly oblasti, kam je nasměrovat. „Daly by se posílit vodovody, kanalizace, obnova památek či ochrana životního prostředí,“ míní hejtmanka. Kovács podle jejích slov finišuje na návrhu zákona, který upracuje RUD pro kraje Středočeský a Moravskoslezský. Už v minulosti slibovali středočeští poslanci zasedající v krajském zastupitelstvu – v tomto případě bez obvyklého vyhraňování do názorových pólů opozice / koalice – že pro podporu změny RUD ve prospěch Středočeského kraje budou přesvědčovat i své stranické kolegy.

Kritéria: počet obyvatel a délka silnic

S argumenty ANO souzní i vysvětlení STAN, jehož tým předkládá vlastní návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní. A předseda středočeské organizace STAN Věslav Michalik v pátek připomněl, že v případě schválení by kraj měl šanci získat z daní navíc dokonce 2,5 miliardy. Potvrzuje, že nynější systém přerozdělování peněz krajům je špatný. „Obsahuje řadu nedostatků, které jsou diskriminační pro sociálně slabší regiony, ale také pro kraje, které zaznamenávají příliv nových obyvatel, jako je právě Středočeský kraj,“ konstatoval.

S argumenty ANO je Michalik zajedno v tom, že zatímco přerozdělení daňových výnosů pro obce už obsahuje snadno měřitelná kritéria, krajům dosud chyběla – například k lidnatosti kraje se nepřihlíží. A rozpor není ani v tom, jak si obě politická hnutí představují zavést přístup, který by byl spravedlivý pro všechny kraje. „Daňový výnos navrhujeme dělit na základě nově zavedeného systému, a to dle dvou základních kritérií – počtu obyvatel a počtu kilometrů silnic II. a III. třídy,“ vysvětlil Michalik. S tím že právě o tomto návrhu by měli na svém pondělním jednání debatovat krajští radní – a na konci ledna pak i středočeští zastupitelé.

Co je to rozpočtové určení daní
- Výnos z daní, které nejsou příjmem státního rozpočtu, stát převádí krajům a obcím podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů.
- Ve vztahu k daňovým příjmům krajů a obcí konkrétně zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní z příjmů fyzických i právnických osob a daně z nemovitých věcí. Daňové příjmy obcí a krajů neuvedené v zákoně o rozpočtovém určení daní pak upravují zvláštní zákony.

Zdroj: Finanční správa ČR