Jednání je veřejné, takže přijít si poslechnout debaty a zhlédnout hlasování může kdokoli. Sledovat dění lze však i na dálku, a to v přímém přenosu – prostřednictvím videa na krajském webu www.kr-s.cz.

Jedním z očekávaných velkých témat, které se pravděpodobně neobejde bez dohadování a možná i slovních přestřelek mezi koaličními a opozičními lavicemi, se stane rozhodování o zavedení žákovského jízdného. To se ostatně loni v říjnu, během zemětřesení na středočeské politické scéně, stalo jednou z podmínek vzniku současné koalice. Předložený návrh počítá s tím, že dojíždějícím žákům a studentům i seniorům by kraj nabídl možnost jezdit zadarmo – formou zpětného proplacení zakoupených časových kuponů. Všem bez rozdílu; bez ohledu na majetkové poměry.

S vlastními tématy by v reakci na aktuální (či nedávné) dění ráda přišla i opozice – vzhledem k rozložení sil má však při hlasování jen malou šanci na jejich prosazení do programu jednání.

Klíčové body jednání zastupitelstva
- Schvalování „jízdného zdarma“ pro žáky a seniory
- Rozhodnutí o využití 600 milionů korun doplněných do krajského rozpočtu díky lepšímu výběru daní
- Rozdělení 27 milionů korun v rámci dotací na obnovu památek ke společenskému využití
- Schválení dohody se společností Mladá RP vedoucí k ukončení soudů blokujících pozemky u Milovic
- Finanční podpora SBD Svatopluk na vedení soudní pře o domy v Horoměřicích po zkrachované společnosti H-System
- Rozdělení 26 milionů korun v rámci dotací obcím na dobudování vodovodů a kanalizací
- Schvalování nových projektů v oblasti cestovního ruchu
- Opozice by ráda řešila: zbavení zdravotnických kompetencí radního Roberta Bezděka z ANO, příjmy někdejšího generálního sekretáře Asociace středočeských nemocnic, pravidla pro používání služebních vozidel kraje, využívání peněz z fondu hejtmanky, zmírnění byrokratického zatížení ředitelů krajem zřizovaných středních škol