Zmiňovanou prémii ústav tradičně uděluje mladým kolegům, kteří svými výsledky posunuli astronomické poznání kupředu – a publikováním výsledků také přispěli k mezinárodní prestiži pracoviště.

Jestliže téma výzkumu, jemuž se Suková věnuje od studií, zmiňuje nelineární režim a chaos, je nabíledni, že k pochopení zaměření tohoto bádání je potřebná znalost Einsteinovy teorie relativity. Plus spousta dalších poznatků, jež však ani ve svém souhrnu nemusí dokázat nabídnut vysvětlení všech získaných zjištění.

Platí to třeba pro kolísající rentgenové záření takzvaných mikrokvasarů, tvořených černou dírou či neutronovou hvězdou doprovázenou další hvězdou. „Mechanismus stojící za podstatnými změnami jejich chování není dosud znám,“ poznamenala Suková.

Tématu se bude věnovat ve středu v rámci laureátské přednášky, již stejně jako vlastní předávání ocenění ústav kvůli koronavirovým omezením tentokrát nabídne v on-line přenosu. Suková také pohovoří o metodách výzkumu, založených – pokud Deník správně porozuměl, o čem je řeč – na matematické analýze světelných křivek, vedoucí právě k poznatkům o nelineálním chování zkoumaných objektů. Dále se bude zabývat proměnlivostí záření superhmotných černých děr v jádrech galaxií.

„V jejich blízkém okolí nalezneme nejen akreující plyn a prach, ale také mnoho objektů hvězdných velikostí, jako jsou hvězdy samotné v různém stupni svého vývoje nebo kompaktní objekty patřící do hustých hvězdokup nacházejících se v centrech galaxií,“ upřesnila vědkyně, které vlivy bude podrobněji rozebírat.

Přednášku pronesenou v angličtině mohou zájemci o náročné téma sledovat od středeční 13. hodiny pomocí platformy ZOOM.

Na počest mladých dneška i 19. století

- Prémie Jana Friče se jako ocenění pro mladé vědce každoročně uděluje k datu blízkému nenadálému úmrtí Jana Friče, tedy k 21. lednu. Astronomický ústav Akademie věd ČR tak zároveň uctívá jeho památku.

- Jan Frič (1863, Paříž – 1897, Praha) stál společně se starším bratrem Josefem u zrodu myšlenky na vybudování hvězdárny v Ondřejově. Tu ale Josef Frič v roce 1898 zakládal už sám; bratr zemřel ve svých 34 letech na pooperační komplikace po akutním zánětu slepého střeva.

- Jan Frič byl nejenom fyzik a chemik, ale také podnikatel. S bratrem založili v Praze na Vinohradech továrnu na výrobu opticko-mechanických přístrojů Josef a Jan Frič. Společně se věnovali také astronomii, především astronomické fotografii.

Zdroj: Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR