Nejde však jen o sbírání zkušeností a vyhledávání dobrých nápadů, které by stálo za to napodobit, plyne ze slov hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). „Naši společnou iniciativu pokládám za velmi důležitou i v celoevropském kontextu,“ zdůraznila v úvodu letošního setkání, které ve středu hostil Středočeský kraj. „Vítám ji jako přirozenou a žádoucí aktivitu směřující od společných praktických potřeb těch, kteří mají o společné řešení zájem – a i dostatek síly k realizaci,“ uvedla doslova.

Na setkání v prostorách biomedicínského centra BIOCEV ve Vestci jedním dechem ocenila výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, jež přispívá k rychlejšímu rozhodování a lepším strategiím. „CAPREX pokládám za skvělou příležitost, aby se stal užitečnou platformou pro sdílení znalostí,“ připomněla široké možnosti prospěšné všem zúčastněným regionům.

Středočeši se mohli pochlubit zvláště aktivitami v oblasti energetiky a digitalizace, považované za klíčovou podmínku pro další rozvoj regionu. „Konkrétním příkladem nastartované spolupráce je rozvoj internetu do vzdálených lokalit. Jako příklad osvědčené praxe byly uvedeny středočeské Kněžice – první energeticky soběstačná obec v České republice,“ shrnul Nováček obsah prezentace.

K činnosti skupiny, jež vedle předávání informací klade důraz i na hledání dalších možností spolupráce, se letos připojili také noví partneři z Kyjevské oblasti, s níž kraj jen o den dříve podepsal memorandum o spolupráci. A řeč v něm je i o vzájemném sblížení na poli vědy, výzkum a inovací.

Rozvoj výzkumu společně s Prahou
Politická a hospodářská platforma Praha – Středočeský kraj má velký potenciál pro podporu regionální spolupráce a hospodářského růstu, je však nezbytný užší dialog, pokud jde o inovace a otázky jako jsou digitalizace a energetika.
Unikátní příležitosti nesmí kraj promarnit, ale aktivně využít. Jednou z nich je vysoká hustota výzkumných institucí zřízených v Praze a ve Středočeském kraji, které společně představují 50 procent kapacity výzkumu a vývoje v našem státě.
Region kolem hlavního města má obrovský potenciál rozvíjet všech šest klíčových aktivních technologií. Jsou jimi zejména mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, biotechnologie, pokročilé materiály, fotonika a pokročilé výrobní technologie.
Zdroj: Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje