Archeologické nálezy sídlištního i pohřebního charakteru z různých období pravěku i středověku byly odkryty při stavbě severního obchvatu I/16 na trase Slaný – Velvary. První etapa obchvatu byla zprovozněna loni na podzim. Druhá etapa, tedy celý obchvat, pak bude zprovozněn v letošním roce na podzim, kdy budou představeny i výsledky archeologického výzkumu formou výstavy.

Veřejnost se může těšit na artefakty a jiné nálezy z období pozdní doby kamenné, doby bronzové, starší i mladší doby železné, středověku a začátku novověku. Vystaveny budou předměty denní potřeby jako například keramické nádoby, kovové a kostěné artefakty šperky a ozdoby, ale třeba i replika oděvu keltské ženy vytvořeného podle nálezu u Hobšovic.

Zajímavým doplňkem bude jistě i pokus o 3D rekonstrukci některých objevených archeologických situací.

Výstavu pro slánské muzeum připravuje Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha, v. v. i., ve spolupráci s městem Slaný, Českou společností archeologickou, o. p. s, Národním muzeem a dalšími subjekty za finanční podpory Středočeského kraje.