Nejrizikovější budou zřejmě druhá polovina noci a ráno. Meteorologové upozorňují na možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Je to varování zejména pro motoristy: za vydatného deště je třeba snížit rychlost, jet velmi opatrně a dbát i na náležité osvětlení. Jak jich, tak chodců se týká doporučení nevstupovat ani nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči by rovněž měli počítat se sníženou viditelností a rizikem aquaplaningu.

Od sobotní půlnoci do nedělní 18. hodiny také v některých částech kraje platí povodňová bdělost – tedy varování před prvním (nejnižším) povodňovým stupněm v některých říčních profilech. Ve středních Čechách to může být aktuální zejména na Berounsku, Hořovicku, Příbramsku a Rakovnicku. Je třeba počítat s možným vzestupem hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Je ale na místě vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku. Žádoucí je také počítat se snížením stability stromů v podmáčené půdě.