Ti mezi 126 projekty, které jako uskutečnitelné postoupily až do tohoto hlasování z celkového počtu 164 přihlášených, rozdělili celkem 28 182 hlasů. Zúčastnění, kteří museli vyhovět podmínkám trvalé bydliště na území kraje a věk nad 18 let, totiž měli k dispozici více hlasů – a jen na jejich rozhodnutí záleželo, jak ve v rámci stanovených pravidel využijí a zda je použijí všechny.

Na Benešovsku nejvíc zabodoval záměr dokončit práce na vybudování závlahového systému na fotbalovém hřišti v obci Krhanice, následovaný klidovou zónou Drábovka v Sázavě a pořízením auta pro benešovské pracoviště obecně prospěšné společnosti Rytmus Střední Čechy, jejíž terénní služba pomáhá lidem se zdravotním postižením žít běžný život.

Na Vlašimsku se jako jediný ucházel o podporu obdobný projekt: Auto pro charitu. Rozšíření vozového parku by mělo usnadnit terénní služby poskytované seniorům a zdravotně postiženým, stejně jako rozvážení potravinové pomoci.

Na mapě vyznačený úsek dálnice D3.
Boj o středočeskou D3 přitvrdil: nařčení z vydírání a manipulace

Na Voticku pak obzvlášť zaujal projet Votický klášter ožívá, počítající s pořízením velkoformátového plátna, promítacího zařízení a zvukové aparatury pro komunitní centrum. Líbily se však také plán na rekonstrukci podlahy kulturního a sportovního sálu obecního domu ve Střezimíři či vytvoření odpočinkového místa u nově vysázené aleje lip ve Voticích.

Zájem z Kladenska a Berounska

Celokrajsky se s největší podporou setkaly záměry budovat či vylepšovat sportoviště. V první pětici, zahrnující vesměs 400tisícové projekty, jež všechny obdržely nad sedm stovek kladných hlasů, figurují právě sportovní záměry na všech medailových pozicích.

První příčka patří záměrům na revitalizaci asfaltové plochy ve Slatině na Kladensku, kde by měl vzniknout sportovní areál jako místo pro komunitní život. S nevelkými odstupy následují „bike traily“ neboli speciální stezky pro horská kola ve Vinařicích-Mayrau, tedy rovněž na Kladensku, a plány na plnohodnotné osvětlení víceúčelového hřiště v Bubovicích na Berounsku.

Pětici, jež hlasující zaujala nejvíce, doplňují ještě opět Bubovice, tentokrát s plány na doplnění dětského hřiště, a revitalizace nevyužitého prostranství v Kochánkách na Mladoboleslavsku, kde má vzniknout zázemí pro pasivní odpočinek obyvatel obce i návštěvníků.

Konečný verdikt v pondělí

Podrobně se s výsledky hlasování mohou zájemci seznámit na webu mujkraj.kr-stredocesky.cz: jak celkově, tak v rámci jednotlivých menších oblastí – a ještě podle velikosti obcí a měst, pro něž byly jednotlivé projekty navrženy. Právě tato hlediska jsou důležitá pro rozdělování peněz. Aby se celková suma rozporcovala spravedlivě, člení se kraj podle 26 ORP neboli území obcí s rozšířenou působností (přičemž jednotlivé okresy zahrnují oblasti od jedné do tří ORP).

Středočeské inovační centrum (SIC). Ilustrační fotografie.
Rady, kam jít pro peníze, nabízí inovační centrum

Konkrétně v benešovském okrese jde právě o zmiňované Benešovsko se sedmi hodnocenými projekty, Vlašimsko s jediným a Voticko se šesti. Aby velká města nepřehlasovala malé obce, jsou v jejich rámci ještě stanoveny skupiny podle počtu obyvatel. Tím je zaručeno, že šanci uspět mají i „vesnické“ projekty s nižšími počty hlasů.

Konečné rozhodnutí o rozdělení peněz pro záměry, na jejichž uskutečnění by se mohlo začít pracovat už v létě, přijmou v pondělí krajští radní. V devíti ORP bylo podáno více projektů, než odpovídá financím, jež jsou pro ně vyčleněny. Naopak ORP Kralupy nad Vltavou zůstala bez jediného návrhu. Jak se v takových případech peníze přesouvají, podrobně upravují předem schválená pravidla.

„Moc si vážíme toho, že si spousta lidí našla čas a energii na to, aby připravili projekty, které změní jejich nejbližší okolní prostředí k lepšímu,“ chválí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) přístup veřejnosti k prvnímu ročníku participativního rozpočtu v kraji. Oceňuje rovněž následný zájem o hlasování.

Participativní rozpočet Středočeského kraje

- Z krajského rozpočtu je na projekty navržené veřejností určeno 50 milionů korun; tato částka byla předem rozdělena pro území jednotlivých obcí s rozšířenou působností a v jejich rámci ještě podle velikostních skupin, což má zajistit spravedlivý přístup při dělení částky mezi regiony i velkými a malými sídly

- Radnice, spolky, organizace i jednotlivci přihlásili celkem 164 projektů, z nichž do hlasování veřejnosti postoupilo 126 záměrů (důvodem vyřazení bylo například nesplnění podmínky, že se záměr musí týkat krajského nebo obecního majetku)

- Do hlasování veřejnosti se zapojilo celkem 9230 lidí, kteří jednotlivým projektům přidělili 28 182 hlasů; podrobné výsledky hlasování jsou ZDE

- O konečné podobě výsledků a rozdělení peněz rozhodnou středočeští radní na svém zasedání v pondělí 22. června

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje