„Zatím jich máme v kraji nahlášenou necelou dvacítku, což je samozřejmě v této chvíli méně, než je obvyklé,“ řekla ve středu 20. května Deníku Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. Zdůraznila však, že z aktuálních čísel zatím nelze usuzovat, zda se koronavirová opatření podepíšou na počtech táborů a jejich účastníků.

Pořadatelé táborů mají povinnost oznámit místo, termín, počet účastníků a další náležitosti nejpozději měsíc před zahájením akce – i v případě prvních turnusů tedy ještě mají týden čas. Už v minulých letech přitom bývalo častější, že spíš než s větším předstihem přicházela hlášení obvykle až blíže ke konci lhůty.

Letos s tím lze počítat dvojnásob: jestliže organizátoři po dlouhé týdny koronavirových omezení netušili, co, v jaké podobě a za jakých podmínek se bude moci uskutečnit, je logické, že nyní mají plné ruce práce s dolaďováním programu a zajištěním všech opatření. Nahlašování táborů tak větší předstih, než bývalo zvykem, mít nebude. Spíš naopak.

Zatím je jisté, že konání táborů bude povoleno s omezením do 300 – 500 účastníků v chatkách a do stovky ve stanech. Za dodržování dalších podmínek; například by účastníkům měli táboroví zdravotníci vydávat jednorázové roušky.

Lépe vědět o všem

Ředitelka středočeské hygienické stanice Jarmila Rážová, nyní v pozici hlavní hygieničky, současně vybídla, aby konání svých akcí nahlašovali i pořadatelé, kteří takovou povinnost nemají. Vysvětlila, že prostřednictvím hygieniků je dostanou do evidence i hasiči, aby byli připraveni na případnou mimořádnou událost.

To však podle Šalamunové ve středních Čechách není nic nového – a s koronavirem to nesouvisí. „K nahlašování vyzýváme každý rok i pořadatele akcí s omezeným počtem účastníků, kteří ohlašovací povinnost nemají,“ konstatovala.

Připomněla, že důvodem je právě přehled o tom, kde se co koná, který hygiena předává hasičům. Takový údaj je pak neocenitelný třeba v případech, kdy by došlo k požáru, udeřila vichřice, přišla povodeň. V případě, že je třeba zavolat pomoc, někde uprostřed lesa adresu nenahlásíte; důležité jsou údaje GPS…

Letos poněkud jinak

Kontrolní návštěvy hygieniků na některých z nahlášených táborů jsou tradičním koloritem – letos ale nezůstane jen u tradičních obhlídek zaměřených především na vaření a skladování potravin, zásobování pitnou vodou, ubytování dětí, možností mytí či vedení zdravotnické dokumentace. Bude toho víc: třeba dohled na používání roušek a plášťů v kuchyni i dodržování dalších opatření. Hygienici jsou také připraveni, že s nimi budou táboroví vedoucí v častějším kontaktu.

Stává se celkem běžně, že dítě dostane horečku, třebas jen z únavy – a do druhého dne je v pořádku; letos však právě zvýšená teplota bude patřit k varovným příznakům. Očekává se tedy, že organizátoři mohou častěji telefonovat, aby probrali ostatní symptomy, třeba i to, odkud malý táborník přijel, a poradili se o dalším postupu.

Z pravidel pro tábory a táborníky

- Podmínkou účasti na letním táboře je aktuální potvrzení od lékaře – a zároveň potvrzení o bezinfekčnosti dokládající, že účastník nejeví příznaky Covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel s tímto infekčním onemocněním do kontaktu.

- Důraz se klade na pravidelné mytí rukou za použití mýdla a jednorázových ručníků, používání dezinfekce, nošení roušek mimo areál tábora a volnou přírodu a dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě.

- Účast dětí na přípravě jídla je možná pouze ve studené části – například při škrábání brambor.

- Doporučuje se omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody a vyloučit dopravu hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek i akcí či pořádání výletů do měst.

- Mezi jednotlivými běhy tábora je nutné zajistit celkový úklid a dezinfikování areálu.

- Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR