Představitelům radnic má aliance zprostředkovat zkušenosti z praxe, bezplatné konzultace s odborníky, ale také informace o dotacích, jež by záměry, o nichž budou uvažovat místní zastupitelstva, ale i občanské iniciativy, pomohly proměnit ve skutečnost. Aliance, jež své poslání představuje na webových stránkách s-ic.cz/cs/projekty/aliance-pro-vodu, se současně má stát platformou pro spolupráci a sdílení zkušeností v oblasti vodního hospodářství všech, kteří budou mít zájem – včetně výzkumných organizací a firem. Cílem je přenášet dobrá řešení dále do praxe.

„První příležitost ke společnému hledání řešení dostali odborníci a starostové na konferenci s názvem Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn, jíž se zúčastnilo téměř padesát starostek, starostů či zastupitelů obcí,“ připomněla Mirka Kremrová ze SIC. S tím, že na podzim se chystá další setkání, jehož tématem bude retence vody v krajině. K tomu již nyní zdůraznil vedoucí Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT Tomáš Dostál, že nelze ovlivnit, kolik vody spadne, ale lze ovlivnit, kolik jí tu zůstane – a tomu pomohou zejména lokální opatření.

Ředitel SIC Vilém Růžička připomněl, že o zajištění a obnově zdrojů pitné vody, stavu a kapacitách vodohospodářské infrastruktury, kvalitě vody, ale třeba i o suchu či zadržování vody v krajině hovořilo deset zástupců výzkumné, akademické i soukromé sféry. A nezůstalo jen u jednoho společného posezení: tři čtvrtiny účastníků projevily zájem o další odborné konzultace.

Jak k tématům povodní a retence vody, tak třeba ke kvalitě pitné vody (mimochodem – vodou z veřejného vodovodu je zásobováno více než 86 procent obyvatel středních Čech). A ano, jedním z hlavních témat jsou i zde peníze, potvrzuje starosta obce Dolní Hbity na Příbramsku Jan Michálek (nez.). „Uvítal jsem informace k dotačním titulům v této oblasti a jsem rád, že kraj k tomuto tématu organizuje setkání se starosty,“ konstatoval.

Pomohou peníze na přípravu projektů

Vedle již známých dotací na rozšiřování a modernizaci vodovodů i kanalizací by se novou příležitostí pro obce mohl stát Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+, o jehož zřízení budou krajští zastupitelé rozhodovat v pondělí 24. června. V případě schválení by k rozdělení mělo být připraveno 30 milionů korun na přípravu projektů v oblasti vodního hospodářství a dopravy, na něž by mělo být možno žádat o dotace v budoucnu (a k tomu musí být připraveny).

I to něco stojí – a tak obce, jejich svazky i příspěvkové organizace mají dostat příležitost žádat o finanční podporu na zajištění projektových dokumentací, hydrogeologických průzkumů, analýz či studií. Pokud krajští zastupitelé kývnou – přičemž nesouhlas se neočekává – bude žádosti o tyto peníze možné podávat od 10. srpna do konce roku.

S vodou mají pomoci velká i malá opatření
- Nedostatkem pitné vody jsou v kraji nejvíce ohroženy obce na Rakovnicku a Kladensku, kde se chystá řešení kombinovaných technických a přírodě blízkých opatření – jako třeba vznik mokřadů - v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka (potřebné investice se odhadují na 554 milionů korun)

- Zelené střechy dokážou zlepšit hospodaření s vodou a mikroklimatické podmínky – snižují teplotu střechy a zpomalí nástup vody při bleskových srážkách (příznivou zkušenost už mají Mnichovičtí: s rostlinami na střechách budovy tělocvičny a šaten základní školy a chystají se ozelenit i celou střechu jídelny; připravují také objekt pro akumulaci dešťové vody k zalévání školní zahrady a blízkého parku)

- Dešťové zahrady s rostlinami schopnými lépe zadržovat vodu pomohou zabránit tomu, aby veškeré srážky odtekly do kanalizace – to jednak zamezuje jejímu přetížení, jednak se vsakováním obnovuje zásoba podzemních vod a výparem z povrchů zase přirozený koloběh vody, což má příznivý vliv na stabilizaci klimatu

Zdroj: konference Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn