S ohledem na rostoucí počet zájemců o jeho využívání vydala Státní plavební správa upozornění na podmínky, které vůdci plavidel musí respektovat při čekání na vplutí do příjezdového koridoru z takzvané horní hladiny (jíž se rozumí úroveň vody v přehradní nádrži).

Zásadní sdělení? Kapitáni chtějící se nechat svézt pod hráz musí využívat čekací stání v ústí zátoky Popelíky. Je totiž zakázáno vplouvat do uzavřené oblasti před hrází vodního díla. Pro přiblížení k lodnímu výtahu slouží výhradně příjezdový koridor vymezený žlutými bójemi (přičemž nalevo musí zůstat bóje s červeným vrcholem a vpravo se zeleným). Omezení platí i pro vjezd do tohoto koridoru: to je možné pouze v případě, že je vozík výtahu připraven k vyvázání plavidla. Ne každá má tahle pravidla přesně zažitá: kromě vlastníků lodí využívají výtah třebas i klienti půjčoven.

Státní plavební správa varuje i před dalším nešvarem: vyvazování plavidel k plavebnímu značení. Při čekání před vplutím do příjezdového koridoru je zakázáno přivázat loď k bójím: jak k těm, které uzavírají vodní plochu před hrází, tak k samotnému vyznačení koridoru. Takové počínání je podle zákona o vnitrozemské plavbě přestupkem – a právě za ně hrozí uložení pokuty.