V rámci posuzování záměru, označovaného v tomto úseku jako SOKP 518, radní konstatovali nejen to, že je v souladu s územním plánem a všechny etapy pořizování územně plánovacích dokumentací prošly veřejným projednáváním a podrobným vyhodnocováním, ale také dospěli k závěru, že výstavba i následný provoz budou při dodržení navržených opatření „generovat nepříznivé vlivy na přijatelné úrovni“. Hodnotili mimo jiné očekávaný vývoj imisní situace i hluku, přičemž se očekává „zlepšení akustické situace“ v blízkosti nynějších silnic, z nichž se část dopravní zátěže přesune právě na Pražský okruh. Tunely mají být budovány tak, aby práce měly co nejmenší dopad na podzemní vody (včetně zajištění příčného proudění).

„Dokončení okruhu kolem Prahy je klíčové nejen pro hlavní město, ale především pro Středočeský kraj,“ poznamenala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Navrženou trasu považujeme za dostatečně a podrobně prodiskutovanou, a proto chceme stavbu co nejvíce urychlit,“ uvedla dále k posuzovanému záměru. Vlastně tak odpovídá i na protestní hlasy obyvatel regionu, kde se má stavět, volajících po tom, aby se navrhovaná trasa přesunula dále od jejich bydlišť. Samotnou stavbu nicméně nemá budovat kraj ani hlavní město, ale stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic.

Úsek Silničního okruhu kolem Prahy 518
- Jde o část Pražského okruhu (v rámci dálniční sítě označovaného jako D0) mezi Ruzyní a Suchdolem
- Zasahuje do území hlavního města Prahy a Středočeského kraje; leží v katastrech Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol, Sedlec a Horoměřice
- Stavba začíná na kilometru 29,99 u mimoúrovňové křižovatky Přední Kopanina, končí za mimoúrovňovou křižovatkou Rybářka na kilometru 38,25

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje