U stolu postaveného pod širým nebem, přímo na staveništi právě zahajované stavby části obchvatu Českých Budějovic po D3 mezi obcemi Úsilné a Hodějovice, připojili své podpisy také její jihočeská kolegyně Ivana Stráská (ČSSD), končící ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Za sebe i za jihočeskou hostitelku Jermanová potvrdila, že dokončení severojižních dálnic, a zejména D3, je pro oba kraje prioritou. „Memorandum beru jako jasný závazek všech zúčastněných stran na co nejrychlejší dostavbu jak samotné dálnice, tak navazujících staveb,“ konstatovala – přičemž vyjádřila přesvědčení, že vzájemná spolupráce, o níž se v dokumentu hovoří, nezůstane jen na papíře.

Přikyvuje i jihočeská hejtmanka Stráská, jež podepsané memorandum označila za strategický dokument. „Jeho naplněním chceme docílit rychlé přípravy realizace dostavby dálnic D3 a D4, které jsou dlouhodobě prioritami v oblasti dopravní infrastruktury,“ řekla po podpisu.

Víc důvodů k optimismu mají v souvislosti se stavem příprav dostavby D3 motoristé na Jihu Čech. Její kilometry tam nejen přibývaly v uplynulých letech, ale chystá se i zahájení výstavby dalších úseků. Až k Dolnímu Dvořišti na hranici s Rakouskem by se po dálnici mělo podle Ťokových slov jezdit v roce 2025.

Naopak cestování po D3 opačným směrem, do Prahy, ještě nějakou dobu potrvá; o termínech dokončení středočeské části se zatím konkrétně hovořit nedá. Urychlit přípravy při prosazování dostavby by mělo právě podepsané memorandum. „Budeme tlačit tak dlouho, dokud tu D3 neposuneme; Středočeský kraj ji velmi potřebuje,“ prohlásila na jihu Čech středočeská hejtmanka. „Automobily jezdí přes naše silnice druhé a třetí třídy a ničí je,“ zdůraznila Jermanová. Dokončení dálnice také podle jejích slov přinese úlevu lidem žijícím v okolí těchto silnic.