Uchazeči si v říjnu mohou vybírat z 1535 pozic. Jak je tedy možné, že někteří uchazeči stále zůstávají v evidenci Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Mladé Boleslavi a nemohou se zařadit do pracovního procesu? Rozklíčováním této otázky se proto začali zabývat úředníci.

Mladá Boleslav je stabilně ekonomicky silným regionem a potencionální zaměstnavatelé tak takřka neustále vytváří nová pracovní místa. Jak vysvětlil Pavel Krpálek, ředitel Kontaktního pracoviště mladoboleslavského úřadu práce, velkým tahounem je zdejší automobilka Škoda Auto a na ni navázaní dodavatelé.

Volná místa, zaměstnavatel, uchazeč

„Máme tu tři různé body. Na jedné straně přetlak volných míst, na druhé straně zaměstnavatel a třetí uchazeč. Abychom tuto rovnici vyřešili, musíme navázat úzkou spolupráci se zaměstnavateli," naznačil Pavel Krpálek.

Jde o to, aby zaměstnavatelé například v prezentaci přesně specifikovali charakter volné pozice, konkretizovali požadavky, které mají na potenciální zaměstnance, a popsali i místo, v němž budou posléze uchazeči pracovat.

Zájem ze strany uchazečů někdy naráží na nedostatečnou motivaci, případně na neúplné vzdělání. „Úřad práce může takovým firmám pomoci tím, že pro ně bude organizovat výběrová řízení," řekl dále Pavel Krpálek.

Realizovat je může nejen u konkrétního zaměstnavatele, kde se úředníci například přesvědčí o tom, v jakém prostředí budou uchazeči zaměstnáni a jak se prezentují, ale také přímo v budově úřadu.

„Je to jedna z možností, jak vyřešit problém s nedostatkem personálu," konstatoval ředitel mladoboleslavského kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.

Dlouhodobě nízká nezaměstnanost

Vzhledem ke skutečnosti, že je v Mladé Boleslavi dlouhodobě nízká nezaměstnanost, což je velice pozitivní jev (v současnosti pouhá tři procenta), je však někdy velmi těžké uspokojit poptávku trhu práce.

Ze strany úřadu se však nejedná o první zkušenost. Různým organizacím už řadu let pomáhají vytipovávat občany v rámci veřejně prospěšných prací.

S mladoboleslavskými úředníky spolupracuje například mnichovohradišťský farář Pavel Mach. Ten zaměstnal už několik osob, které se kvůli sociálnímu znevýhodnění jen těžko uplatňují na trhu práce.

„Zaměstnanci vykonávali pomocné, technické a úklidové práce na veřejně přístupných místech jako jsou parky, hřbitovy či lesní pozemky, případně i kostely, v nichž se kromě bohoslužeb konají koncertní a společenské akce," popsal Pavel Mach osobní zkušenost.

Dodal také, že se někteří zaměstnanci i po uplynutí dohody k farnosti rádi vrací.

Čtěte také: Nezaměstnaní budou za práci v rámci veřejné služby zvýhodněni