„Mým úkolem je v roli mediátora přispívat k hledání kompromisů a usmiřování sporů,“ vysvětlil.

Dospět k rozumné domluvě

Typickým případem jsou stavební řízení, kdy si lidé stěžují, že úřady nerozhodly podle jejich představ. Takových podání od svého květnového nástupu do funkce řešil osm – přičemž se ukázalo, že hlavní problém nepředstavuje rozhodování úředníků, ale špatné sousedské vztahy, pokroucené někdy i desítky let trvající nenávistí.

„Každý ze sousedů má svoji pravdu,“ podotkl Švadlena, jak vidí tyhle záležitosti. S tím, že když s účastníky těchto sporů hovoří, působí jako slušní (a často i velmi vzdělaní) lidé. Kultivovaná mluva se však vytrácí, když přijde řeč na souseda nebo sousedku; to zazní i peprné výrazy. „Oni se bytostně nenávidí; nejsou schopni spolu mluvit – nanejvýš na sebe zařvou přes plot,“ konstatoval krajský ombudsman s tím, že za svůj úkol považuje dosažení toho, aby spolu hovořili. V jednom případě se to podařilo, pochlubil se ve čtvrtek úspěchem z vesnice na Benešovsku. S tím, že obě strany si vše rozumně vyříkaly a dohodly se na kompromisu. Vlastně prý šlo o centimetry…

Z dalších případů Švadlena připomněl stížnosti občanů na obce a města týkající se třeba stavu ulic v nové zástavbě, oplocení či výstavby bytových domů, kdy se lidé ohrazují proti výšce: mají obavy, že jim nové budovy budou stínit či bránit v rozhledu. V jednom větším městě prý dokonce vznikla petice proti budování terasových bytovek, v níž lidé ze sousedství odmítají již schválené nejvyšší patro. „Já kvůli možným změnám v projektu jednám se stavebním úřadem, s radnicí kvůli změně územního plánu, s architektem i stavebníkem,“ připomněl krajský ombudsman, jak se snaží přispět k tomu, aby nakonec byli spokojeni všichni. Či přesněji – aby všichni byli co nejméně nespokojeni. „Nemám ale možnost cokoli někomu nařídit,“ zdůraznil, že je skutečně třeba dospět k dohodě.

Další z dosavadních podnětů se týkaly například nedodržování nočního klidu – hluku před restaurací po 22. hodině – či vlivu zemědělské výroby na soužití s okolím. Ať už jde o případ, kdy sousedy v půl čtvrté ráno budí spuštění drticí linky pro přípravu krmiva, či obavy okolí ze zápachu v souvislosti s chystanou výstavbou hal pro prasata a dobytek. „Tohle řeším se zemědělským družstvem, starostou, stavebním úřadem i odborem životního prostředí,“ řekl Deníku Švadlena.

Ochránce práv na telefonu

Krajského ombudsmana, který se hodně pohybuje v terénu, lze kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy svadlena@kr-s.cz či na telefonním čísle 702 250 700. Poté, co Jiřímu Švadlenovi vyprší tříměsíční zkušební doba, bude v případě, že nadřízení rozhodnou o jeho setrvání ve funkci, mít na krajském úřadu ve Zborovské ulici na pražském Smíchově i standardní úřední hodiny: v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Neobvyklá témata pro krajského ombudsmana
Privatizace bytů po sovětské armádě v Milovicích
Město Čelákovice, jež (společně s radnicemi v Milovicích a v Lysé nad Labem) dostalo od státu bytové domy v Milovicích po sovětské armádě, chce poté, co uplynula 20letá lhůta se zákazem převodu, tyto byty privatizovat
Většina obyvatel se nabízené byty chystá koupit, avšak pro některé lidi je cena stanovená znalcem příliš vysoká (třeba senioři přitom ani nemají možnost získat hypotéku)
Privatizované byty, o něž dosavadní nájemci neprojeví zájem, budou nabídnuty k prodeji (pouze fyzickým osobám a každé jen jeden byt) – stávající nájemci se buď dohodnou s novým majitelem a v bytech zůstanou, v opačném případě některým jejich obyvatelům nabídnou radnice přestěhování do omezeného počtu jiných městských bytů (tato možnost se však nemá týkat neplatičů)
Rozruch kolem změny v kladenském divadle
Herci si společně s částí kladenské veřejnosti stěžovali na to, že nové vedení magistrátu odvolalo jednatele (divadlo funguje jako společnost s ručením omezeným
V případu, kde hrají roli nejen profesní záležitosti včetně ekonomických souvislostí, ale významnou roli zřejmě mají i osobní vazby, vystupoval ombudsman v roli mediátora
Rozruch se uklidnil, chystá se výběrové řízení na nového jednatele – a divadlo pokračuje v činnosti; peníze od města dostane a není se třeba obávat, že by provoz v nadcházející sezoně měl být okleštěn

Zdroj: Jiří Švadlena, veřejný ochránce práv občanů Středočeského kraje