Školení v oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí se zúčastnili pedagogové z Rakovnicka, Kladenska, Nymburska a Kutnohorska, připomněla koordinátorka preventivně výchovné činnosti středočeských hasičů Lucie Jelínková.

Hasiči to pojali pěkně pedagogicky: od posezení v učebně s teorií, videonahrávkami, ale třeba i s představením předmětů ohořelých při požáru se přešlo i k praktickému nácviku hašení přenosným hasicím přístrojem. Vlastní zážitek je nad všechny výklady. Účastníci oceňovali také možnost debaty s hasičskou psycholožkou.

Nechybělo ani seznámení s dostupnými vyučovacími pomůckami. K těm patří například pracovní listy Hasičské myši učí děti, publikace Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? či třeba příručka Když se stane neštěstí.