Mezi jednotlivými regiony jsou však značné rozdíly. Statistici umějí vyčíslit, že nejmenší „zlepšení“ se vztahuje na lidi z okolí Čáslavi – měřeno podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností – a naopak nejvýraznější na oblast kolem Říčan. V těchto případech se to shodně vztahuje na muže i ženy. Jinak ale platí, že mezi pohlavími existují značné rozdíly nejen věkové, ale i ve vývojových trendech.

Říčansko vede i v absolutních číslech: naděje dožití (při narození) se zde v letech 2013 až 2017 uvádí pro muže 77,44 roku a u žen 82,44 roku. Naopak na opačném pólu nestojí Čáslavsko (pro něž je vypočten nejnižší nárůst), ale Voticko: mužům nabízí 74,18 roku a ženám 79,70.

Praha-západ jasně vede

Naděje dožití, označovaná také jako střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Tak zní definice, již připomíná Pavel Hájek ze středočeské krajské správy Českého statistického úřadu. S dodatkem, že z úmrtnostních tabulek ji lze určit pro jakýkoliv věk. „Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví,“ upozorňuje.

Střední délka života se stále prodlužuje. Dlouhodobě zůstává v platnosti, že je vyšší u žen než u mužů. Z propočtů naděje dožití (při narození) v letech 2013 až 2017 plyne, že největší naději na dlouhověkost mají lidé z okolí hlavního města. S výrazným náskokem vede Praha-západ: mužům zde statistici spočítali průměrnou naději dožití 77,15 roku (což představuje třetí místo mezi 77 okresy v celé republice) a ženám 82,36 (11. příčka); Praha-východ má hodnoty 76,94 roku u mužů a 82,04 v případě žen.

Na opačném pólu stojí v případě mužů Kutnohorsko s nadějí dožití 74,98 roku (v republikovém srovnání jde o 54. příčku) a předposlední v rámci kraje je Kladensko se 75,26 roku; v ženské kategorii je Kladensko s 80,50 roku na krajském chvostu (přičemž celorepublikově zaujímá 63. post ze 77 okresů) a na druhém místě od konce figuruje Mělnicko s 80,90 roku.

Komu hodně a komu málo?

V nejbližším okolí metropole lidé nejen žijí nejdéle (alespoň tedy většina; bráno podle statistické veličiny naděje dožití), ale navíc se jejich věk ve srovnání s ostatními středočeskými regiony nejvýrazněji prodlužuje. Ukazuje to srovnání střední délky života mezi lety 2001 a 2017. Shodně to platí jak pro muže, tak i pro ženy. Nejnižší navýšení naopak vykazuje Kutnohorsko: opět s platností jak pro muže (v jejich případě jde dokonce o druhý nejnižší nárůst mezi všemi okresy republiky), tak pro ženy.

Střední délka života neboli naděje dožití

Okres  Muži  Ženy
Benešov  75,67 roku (+3,73)  81,34 roku (+3,17)
Beroun  75,64 roku (+3,95)  81,35 roku (+3,66)
Kladno  75,26 roku (+3,60)  80,50 roku (+2,29)
Kolín 75,73 roku (+3,89) 81,52 roku (+3,19)
Kutná Hora  74,98 roku (+2,13)  81,57 roku (+2,38)
Mělník 75,77 roku (+3,75)  80,90 roku (+2,55)
Mladá Boleslav 76,45 roku (+3,34)  82,04 roku (+2,82)
Nymburk  75,33 roku (+3,13)  81,43 roku (+3,18)
Praha-východ 76,94 roku (+4,67)  81,83 roku (+3,33)
Praha-západ  77,15 roku (+4,05) 82,36 roku (+3,42)
Příbram 75,72 roku (+4,33)  81,40 roku (+3,00)
Rakovník  75,63 roku (+3,95) 81,06 roku (+2,88)

Údaje se vztahují na období 2011 – 2013 (a v závorce je uveden rozdíl proti období 2001 – 2005)

Zdroj: Český statistický úřad