Klíčový svědek zmizel z města

Byl to také on, od něhož vzešel podnět k tomu, že rozjelo policejní vyšetřování: když měl zranění v obličeji, dostal se do kontaktu s terénním pracovníkem spolku Luma MB – a netajil se tím, že k úrazu přišel při zákroku městské policie. Po výsleších na kriminálce ale z Mladé Boleslavi zmizel, aniž se komukoli svěřil, kam má namířeno; jen dohady hovořily o tom, že se možná chtěl vrátit na rodné Slovensko. A útržkovité náznaky hovořily o tom, že se snad měl obávat pomsty. Dokonce se prý strachoval o život v souvislosti s tím, že se v minulosti našla v Jizeře těla utonulých bezdomovců – o čemž se v rámci komunity debatovalo v různých souvislostech. Přičemž nebyla řeč jen o tom, že se kamarádi opili a v tomto stavu je postihla nehoda…

I soudce má své vlastní zkušenosti

Nyní však není čas na drby, klepy a spekulace. Je třeba odhalit fakta. Po čtvrtroce se k soudu vrací kauza dvou strážníků středního věku, jimž obžaloba klade za vinu, že se k lidem bez domova nechovali pěkně. Nejenom nezdvořile či hrubě, ale v přímém rozporu s ustanoveními trestního zákoníku. 

Hlavní líčení, jehož termíny předseda senátu Rudolf Havelka naplánoval na čtvrtek a pátek, zřejmě spěje k závěru. Ať už se klíčového svědka podaří vyslechnout, či nikoli. Vyloučena ovšem nejsou ani možná překvapení – včetně možných požadavků na přímé výslechy nejvyšších představitelů města. 

Městská policie Olomouc. Ilustrační foto
Mladé Boleslavi chybí dvacítka strážníků

Už při prvním jednacím dnu na počátku listopadu navíc soudce Havelka překvapil nečekaným komentářem: výpovědi čtyř svědků vystupujících v roli poškozených zhodnotil slovy, že situace zřejmě nebyla tak závažná, jak se píše v obžalobě. Navíc opakovaně zmiňoval své osobní zkušenosti s bezdomovci ve městě a problémovými lokalitami, kde se tito lidé zdržují – až se v řadách reportérů sledujících jednání objevila domněnka, zda se rozhodování v této kauze nechce zbavit s odkazem na svou podjatost.

Soudce také připomněl výroky primátora Raduana Nwelatiho zveřejněné v Boleslavském deníku. Odvodil z nich, že strážníci mohli plnit zadání představitelů města: snažit se očistit Mladou Boleslav od osob obtěžujících pokojné občany – a tvrdým přístupem se lidi žijící poněkud alternativně přimět k odchodu z města. Něco takového ovšem odmítli jak oba souzení strážníci středního věku, tak jejich nadřízená: vedoucí směny slyšená v roli svědkyně. 

Obžaloba zmiňuje tři trestné činy

Soudce se také opakovaně strážníků dotazoval, zda nepociťovali beznaděj a marnost, když vypověděli, že vlastně s opilými osobami budícími pohoršení nemohli udělat o moc víc než je vykázat z místa a předat složenku na pokutu (u níž bylo předem jasné, že ji nikdo nezaplatí). A zítra případně zas – pokud ne už za hodinu. K tomu jak Jaroslav B., tak i Martin R. poznamenali, že nemohli postupovat jinak než podle zákona.

Státní zastupitelství to ale vidí jinak. Hovoří o třech trestných činech: vedle zneužití pravomoci také o vydírání – a dokonce o mučení. V případě odsouzení by mohly být ve hře tresty odnětí svobody od tří do deseti let. Obžaloba zmiňuje sedm skutků, z nichž noční razie v opuštěném statku spojené s nastříkáním dráždivé látky do obličeje spících lidí a následným bitím měly být ještě tím mírnějším jednáním. Jako horší vylíčili svědci situace, kdy si strážníci podle nich „vytáhli“ jednotlivce, jehož prý fackovali nebo bili pěstí a kopali, i když ležel na zemi. Dokonce mělo dojít i na vyvážení bezdomovců za město, kde měli být tito lidé ponecháni svému osudu – a to i bosí, po odebrání bot; navzdory tomu, že bylo chladno.

Ilustrační foto.
KRÁTCE: Oprava úrazovky pokračuje

Obžalovaní trvají na své nevině

Že by k něčemu takovému docházelo, oba obžalovaní odmítli. Upozornili, že na některé ze zásahů, které mají vysvětlovat soudu, si pamatují – s tím, že kolem byla spousta přihlížejících, kteří by si jistě všimli, kdyby se dělo něco nepatřičného. A bylo to jinak: žádné mlácení a kopání, ale opilého pobudu ležícího na zemi se snažili upravit, aby nebudil pohoršení, a pak „rozchodit“. Jízdu „do polí“ ovšem nepopřeli – avšak nabídli vysvětlení, že vlastně šlo o jejich dobrou vůli. Bezdomovce svezli kus cesty k jeho útočišti, když bylo chladno a on neměl na autobus. Dopravit ho až na místo však nemohli, aby neopustili svůj rajon – a tak ho vysadili na hranici svěřeného území. Že daným směrem opravdu vede cesta k jeho provizornímu příbytku, jeden svědků u soudu potvrdil. Jiný však trval na tom, že opravdu byl ponechán bez obuvi na místě, kde to neznal. Dokonce opakovaně; ne jen jednou, jak stojí v obžalobě.

Souzení strážníci ovšem uváděli, že brát bezdomovce do služebního vozidla se snažili co neméně – kvůli znečištění a úporně přetrvávajícímu zápachu. Pokud někoho z nich nakládali, zpravidla šlo o jízdy na policejní služebnu kvůli zjištění totožnosti nebo na cizineckou policii kvůli vyřízení chybějících dokladů. Obhajoba navíc upozornila, že první z údajných útoků, jež jim obžaloba klade za vinu, se měl odehrát na podzim roku 2013: v době, kdy spolu ještě ani nesloužili.

Škoda Auto. Ilustrační foto.
Odbory ve Škodě: Chceme růst mezd o 18 procent

Boleslavskou kauzu uzavře až Praha

To, že oba strážníci (kteří kvůli trestnímu stíháni byli staženi z přímého výkonu služby a plní úkoly třeba při dohledu na kamerový systém) jsou dobře hodnoceni, potvrdila nejen jejich nadřízená. Jeden ze souzených mužů byl na podzim dokonce odměněn v rámci oceňování příslušníků městské policie za desetileté působení v uniformě. Tu z něj, jak poznamenal v jednací síni, zřejmě chce nyní někdo „svléct“ – což ostatně bývá nejčastější hrozba, kterou nejen v Mladé Boleslavi slýchají příslušníci ozbrojených sborů od osob, proti nimž zasahují.

Soud bude rozhodovat nejen o vině a případném trestu, ale také o nároku na odškodnění. Požadavek zní: milion korun pro každého z mužů, kteří vystupují v roli poškozených. Ať však bude verdikt jakýkoli, dá se předpokládat, že v Mladé Boleslavi kauza neskončí – a pravomocný verdikt vyřkne až odvolací senát Krajského soudu v Praze.

Druhé kolo prezidentských voleb v obci Kolomuty u Mladé Boleslavi.
Boleslavsko fandilo Jiřímu Drahošovi