Organizátorem celostátní sbírkové akce je Farní charita, v Benešově pak její místní pobočka. Koledníci v typických kostýmech chodili také v Peceradech. Příspěvkem lidé na Benešovsku podpoří dárci Hospic Čerčany, Charitativní šatník – místo vzájemné pomoci Benešov, Centrum domácí péče Ruah, Rytmus Střední Čechy a také CZŠ a MŠ Archa Petroupim. V neděli 7. ledna se uskuteční Tříkrálový koncert Sukova komorního sboru v kostele sv. Anny na benešovském Masarykově náměstí.