Krajský úřad nicméně na svém webu upozorňuje, že soutěží stavby v mnohem pestřejší „typologické paletě“; nechybí třeba čtveřice průmyslových či výrobních objektů nebo tři objekty sloužící kulturním či sakrálním účelům. „Zastoupení mají stavby technické i dopravní infrastruktury, stavby pro zdravotnictví, ubytování, služby, sport i rodinné domy,“ připomíná dále.

A není bez zajímavosti, že pokud by někdo chtěl obhlédnout všech sedmadvacet soutěžících staveb na vlastní oči, stačilo by mu navštívit jen 23 středočeských měst a obcí. Dobříš, Kladno, Líbeznice a Sedlčany totiž mají přihlášeno po dvou projektech. Detailní poznání všech naráz však lze zvládnout i během návštěvy jediné: na webu Stavbaroku.cz.

Těmi, kdo všechny soutěžící stavby během července skutečně objedou osobně, jsou členové sedmičlenné oborné poroty. Výsledky jejího hodnocení budou zveřejněny v polovině září v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře – v rámci vyhlašování výsledků spojeného s udílením titulů a předáváním dalších cen.

Soutěžní přehlídku Stavba roku Středočeského kraje 2020 tradičně vyhlašují Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství společně s krajem. Zapojuje se i pětice dalších profesních organizací či partnerů – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Obec architektů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR – a rovněž Krajská hospodářská komora Střední Čechy.

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2020

- Ing. arch. Markéta Svobodová, referentka památkové péče odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje – předsedkyně poroty
- Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF)
- Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
- Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) ČR
- Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI)
- Ing. Pavel Němec, Hospodářská komora Střední Čechy
- doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc., Obec architektů (SCA)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje