Právě Sázava na Benešovsku totiž patří k významným zastavením na nové trase, měřící bezmála 190 kilometrů. Už z toho je zřejmé, že nejde o přímou cestu, ale o delší putování podél pozoruhodných míst, jež rozhodně stojí nejen za návštěvu, ale i za zastavení.

„Naše putování propojuje dvě nejznámější a nejdůležitější české hory, tedy horu Blaník se symbolikou ochrany a Říp představující zrod, počátek,“ připomněl předseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař. „Poutník navštěvuje místa, která jsou neodmyslitelně spjatá s českými dějinami a získává tak nový pohled na svou zemi a společnost, ve které žije,“ konstatoval.

Na klikaté spojnici Blaníku a Řípu, dvou vrchů významných pro české národní povědomí a tradiční vnímání národní minulosti, nechybí místa spjatá s minulostí i s legendami a pověstmi, kde se často také nacházejí významné církevní památky. Trasa vychází od Blaníku, z městysu Louňovice pod Blaníkem, a cestou k Řípu zavede poutníky třeba do Českého Šternberka, Sázavy, Kouřimi, Sadské, Staré Boleslavi či Mělníka. Pak opouští střední Čechy a přechází do Ústeckého kraje. Přímo na Říp, k rotundě sv. Jiří, se vyráží z obce Ctiněves na Litoměřicku; nedaleko Roudnice nad Labem.

Tam spolek Cesta Česka dobře znají: v květnu pořádá tradiční Pouť Českého Anděla spojenou s pětikilometrovým putováním nabízejícím sedm zastávek s duchovní tematikou. Kromě výstupu na Říp přináší kulturní vystoupení, jídlo i pití – a nechybí ani kolotoče a další atrakce pro děti či taneční zábava pro dospělé.

„Naše pouť navazuje na tradiční pojetí poutí, které spojovaly duchovní prožitek v průběhu putování a světské veselí na jeho konci,“ vysvětlil předseda spolku Chmelař. „V Pouti Českého Anděla nabízíme návštěvníkům možnost rozjímat o domovu a jejich vztahu k němu. To vše během výstupu na horu Říp, která je pro Čechy symbolem domova,“ konstatoval. S tím, že rok od roku láká tato akce více příchozích: nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších končin.

Podobné cíle má i nová dlouhá trasa: tak jako se daří pod Řípem proměnit návštěvníky v poutníky, chce nabídnout poutnické prožitky turistickým výletníkům. S tím, že právě při chůzi se člověk může naladit na sebe sama a lépe vnímat, co přichází jak z vnějšku, tak zevnitř. Utřídit si myšlenky. Odpovědět si na otázky týkající se jeho vztahu k ostatním i k sobě. Zcela jinak než v běžném ruchu života si dokáže všímat svých pocitů a vnímat své reakce na podněty. V tom všem chůze krajinou pomáhá. „A právě tento aspekt je odlišuje turistiku od putování,“ zdůraznil Chmelař.

Pro putování od Blaníku k Řípu, jež je rozdělené na sedm etap, připravuje Cesta Česka doprovodné materiály s praktickými informacemi. Nejde jen o mapy, jež už lze zakoupit nejen v informačních centrech, ale i na radnicích, ale k dispozici budou také nové webové stránky či třeba Poutníkův deník. Nechybí ani nabídka míst, kde si je možno zajistit ubytování.

Web se souhrnnými informacemi by měl být připraven během dvou měsíců. Už nyní ale jsou podél cesty umístěny tabulky s QR kódy, které uživatelům chytrých telefonů zprostředkují informace o jednotlivých pozoruhodnostech. Samotná trasa vede především po značených turistických stezkách. Tam, kde známé barevné pruhy nejsou, ukazuje směr symbol červeného céčka se srdcem.

Poutní cesta Blaník – Říp
- Putování s mottem „Poznej českou zemi a sám sebe“ obsahuje sedm etap v celkové délce bezmála 190 km a propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy.

- Putování vychází z městysu Louňovice pod Blaníkem, pokračuje převážně po vyznačených turistických cestách a končí na hoře Říp pod rotundou svatého Jiří; závěrečná část trasy vede z obce Ctiněves, kudy vedla též bájná cesta praotce Čecha a kde se již každoročně koná Pouť Českého Anděla.

- Cesta začíná v louňovickém informačním centru, kde poutník obdrží potřebné informace, mapu a Poutníkův deník; poté se vydá po trase vyznačené 54 tabulkami s QR kódem a rozdělené do sedmi etap.

- Mezi hlavní zastávky patří hora Blaník, Český Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará Boleslav, Mělník a Říp.

- Každá etapa v sobě zahrnuje téma k zamyšlení, které si lidé obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jakého jsou vyznání či kultury.

- Chůze zbavuje člověka napětí a napomáhá zklidnění; každý si může zvolit vlastní tempo a návodné otázky mu pomáhají udržet si záměr.

Zdroj: Jana Cenefelsová, Srdce pro Česko