Peníze by měly být poskytnuty na projekty, jejichž cílem je zlepšit komfort jak pro zdravotnický personál, tak i pro pacienty, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Tyto finanční prostředky poslouží jak k modernizaci nemocničních objektů, tak i k obnově zdravotnické techniky,“ upřesnila. S dodatkem, že se podařilo naplnit zásadu, již pro rok 2019 ve vztahu k nemocnicím ohlašovali představitelé kraje před rokem: provozní dotace snížit na nulu a na jejich úkor navýšit dotace investiční.

Navrhované dotace pro středočeské oblastní nemocnice
* Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (9,39 milionu korun):
- Rekonstrukce evakuačních výtahů – poskytnutá částka ve výši 2,5 milionu korun na rok 2019 (celkové předpokládané náklady činí 8,5 milionu, z toho požadavek na investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2,5 milionu a 5,5 milionu v roce 2020; nemocnice by z vlastních zdrojů zaplatila 500 tisíc). Dojde k rekonstrukci šesti výtahů a jejich úpravě tak, aby splňovaly normy pro evakuaci.
- Adaptace skiaskopického pracoviště – poskytnutá částka ve výši dvou milionů korun na rok 2019, což jsou veškeré předpokládané náklady. Dojde ke generální rekonstrukci prostor skiaskopie (pracoviště s dynamickým zpracováním rentgenového obrazu využívaným k zobrazování součástí trávicí soustavy či dalších dutých orgánů v reálném čase) v suterénu chirurgického pavilonu – RTG oddělení. Nyní je skiaskopické pracoviště v havarijním stavu, nevyhovuje hygienickým podmínkám provozu.
- Rekonstrukce části střechy chirurgického pavilonu – poskytnutá částka ve výši 700 tisíc korun na rok 2019, což jsou veškeré předpokládané náklady. Dojde k rekonstrukci části střechy pavilonu chirurgie, která je v havarijním stavu a do budovy zatéká.
- Rekonstrukce odstavných ploch a komunikací – poskytnutá částka ve výši 2,088 milionu korun na rok 2019 (celkové předpokládané náklady činí 2,2 milionu, z toho požadavek na investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2,088 milionu; z vlastních zdrojů by nemocnice zaplatila 112 tisíc). Dojde k rekonstrukci odstavných ploch včetně rozšíření počtu parkovacích míst u pavilonu chirurgie o 15; nový asfaltový povrch dostanou i komunikace v areálu (zejména hlavní příjezdová komunikace, která je v havarijním stavu.
- Pasivní chlazení budov II. fáze – poskytnutá částka ve výši dvou milionů korun na rok 2019 (celkové předpokládané náklady činí 2,1 milionu, z toho požadavek na investiční dotaci od kraje dva miliony, vlastní zdroje nemocnice ve výši 100 tisíc. Okna budou osazena venkovními žaluziemi. Akce navazuje na první fázi realizovanou v roce 2018 a pokrývá další potřeby pasivního chlazení – vstupní objekt, pavilony následné péče, patologie a transfuzně hematologický. Pacienti i personál by se měli dočkat zlepšení prostředí a počítá se i s úsporami za energie.
* Oblastní nemocnice Kladno (7,15 milionu korun):
- Rekonstrukce střechy objektu G – poskytnutá částka 1,45 milionu korun na rok 2019 (celkové předpokládané náklady 1,6 milionu, z toho požadavek na investiční dotaci kraje ve výši 1,45 milionu; z vlastních zdrojů nemocnice by měla být hrazena částka 150 tisíc). Rekonstrukce střechy, která je v havarijním stavu, zamezí postupné degradaci střešní konstrukce a zatékání do objektu; sníží také prostup tepla stropem.
- Obnova a modernizace zdravotnické technologie – poskytnutá částka ve výši 5,7 milionu korun na rok 2019, což jsou veškeré předpokládané náklady. Předmětem akce je nezbytná obnova zdravotnické technologie používané k diagnostice a léčbě, která je v havarijním stavu či na hranici morální a technické životnosti (stáří přesahuje 20 let, některým přístrojům už dokonce chybí servisní podpora), a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality zdravotní péče a růst počtu výkonů.
* Oblastní nemocnice Kolín (5,03 milionu korun):
- Klimatizace objektu interny – poskytnutá částka ve výši 5,03 milionu korun, což jsou veškeré náklady. V rámci akce byla instalována klimatizace do pacientských pokojů a obslužných místností pavilonu interny ve dvou podlažích.
* Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav (9,45 milionu korun):
„Pořízení zdravotnické techniky – poskytnutá částka ve výši 6,482 milionu korun na rok 2019, což jsou veškeré předpokládané náklady. Náplní akce je pořízení zdravotnických přístrojů, které jsou za hranicí své životnosti a nesplňují požadavky moderní medicíny, případně nesplňují bezpečnostně-technické požadavky.
Demolice garáží v areálu – poskytnutá částka 2 965 618 Kč na rok 2019 (celkové předpokládané náklady činí 3 529 090 Kč, z toho požadavek na investiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2 965 618 Kč; vlastní zdroje nemocnice ve výši 563 472 Kč). Objekty garáží jsou v havarijním stavu a investice do oprav by vzhledem k narušené statice nebyla efektivní. Protože se plánuje výstavba parkovacího domu s nutností zajištění náhradních parkovacích ploch pro pacienty i zaměstnance, bylo rozhodnuto o odstranění garáží a využití uvolněné plochy pro dočasné parkování.
* Oblastní nemocnice Příbram (6 milionů korun):
- Zdravotnická technologie pro gynekologické oddělení – navýšení poskytnutých finančních prostředků na investiční akci o šest milionů korun (již byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu kraje ve výši 10 milionů korun na rok 2019; celkové předpokládané náklady činí 19,9 milionu, z toho – v případě schválení navýšení – investiční dotace z rozpočtu kraje 16 milionů; vlastní zdroje nemocnice ve výši 3,9 milionu). Jde o dodávku zdravotnické technologie a nábytku pro gynekologické oddělení navazující na stavební rekonstrukci křídla D4 monobloku.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk