V úterý 5. května na to upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) s tím, že do 105 středních škol a učilišť, které kraj zřizuje, bude v příštích dnech rozděleno celkem 19 450 roušek. Určeny budou jak pro pedagogy, tak pro žáky.

„Tímto opatřením se kraj snaží v co největší míře eliminovat možná rizika spojená s šířením nemoci,“ konstatovala hejtmanka. Z jejích dalších slov vyplynulo, že roušky, jež kraj poskytuje vlastním středním školám, mají pomoci k zajištění jak řádného průběhu maturit i závěrečných zkoušek u nematuritních oborů na učilištích, tak i přijímacích zkoušek pro zájemce o nástup do prvních ročníků.