Budovat chtějí vodovody, hřiště, hasičárny, klubovny, veřejné osvětlení, opravovat střechy – ale třeba i zřídit veřejné záchodky; to je případ obce Ptýrov na Mladoboleslavsku. Nebo restaurovat sochu jako v Klášterní Skalici na Kolínsku, kde má prokouknout svatý Prokop. Škola v Chlumíně na Mělnicku se zase dočká výměny zdroje tepla; škola ve Vyžlovce na Praze-východ se rozroste o přístavbu s jídelnou. Někde také získali podporu na pořízení komunální techniky – ať už jde o Zichovec na Kladensku nebo o Senomaty na Rakovnicku, kde se jedná o vozidlo pro technické služby, či o malotraktor s příslušenstvím v Býchorech na Kolínsku.

Nejnákladnějšími podpořenými projekty jsou rekonstrukce historické fasády za bezmála dva miliony ve Smečně na Kladensku, obnova veřejného osvětlení v Kamenných Žehrovicích taktéž na Kladensku (1,7 milionu) a oprava komunikací K Remízku v obci Veleň na Praze-východ (rovněž 1,7 milionu).
Po nejrychlejších žadatelích mohou následovat i další. Středočeský Fond obnovy venkova zůstává otevřený – a do roku 2024 z něj menším obcím (avšak i městům, jak ukazuje příklad Smečna) kraj může rozdělit až 578 milionů korun. Využít lze tyto podpory na vylepšení rozmanité veřejné infrastruktury. Nemusí tedy jít jen o pozemní komunikace a chodníky nebo součásti vodovodu a kanalizace včetně čističek, ochranu proti povodni nebo zařízení pro nakládání s odpady.

Ilustrační snímek.
Kontroly letních táborů: přibylo odhalených pochybení i uložených pokut

Stranou nestojí ani veřejná prostranství nebo stavby pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu či ochranu obyvatelstva. Minimální podíl žadatele na výdajích je 15 procent; dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 85 procent z celkových uznatelných nákladů projektu.

Rozvoji obce pomůže i místní krámek

Částky, které na základě čerstvého rozhodnutí krajských zastupitelů nyní míří do obcí, se pohybují od dvou set tisíc až do bezmála dvou milionů korun, připomněl náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

„Jsem rád, že můžeme z krajského rozpočtu podpořit investice do obecní infrastruktury – a přispět tak k rozvoji regionu,“ konstatoval. „Rád bych vyzval obce, které dosud o příspěvek nepožádaly, aby se nebály připravovat vhodné projekty,“ zdůraznil s tím, že jde o krajský dotační fond patřící dlouhodobě k těm, o něž mají obce velký zájem.

Ilustrační foto
Tisíce obyvatel přibyly ve Středočeském kraji i v covidovém roce. Díky stěhování

„Chtěl bych upozornit, že z tohoto fondu mohou malé obce podpořit i své místní obchůdky: tím, že je opraví nebo pro ně vytvoří vhodné prostory, pokud jsou budovy v jejich vlastnictví a pronajímají je,“ upozornil Michalik.