„Připomínáme, že podle zákona o provozu na pozemních komunikacích musí každý řidič přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled,“ uvedl Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Z výjezdů středočeských hasičů z období od 27. listopadu večer až do 29. listopadu ráno 2023.
Popadané stromy i dopravní nehody. Hasiči mají za sebou další náročnou noc

Jaké jsou nejproblematičtější úseky silnic I. třídy z hlediska zimní údržby ve Středočeském kraji?

● I/2 Ždánice – Malotice – Doubravčany
● I/3 Votice – Miličín – zalesněný úsek se stoupáním
● I/6 Nové Strašecí - Řevničov
● I/9 Želízy – Medonosy – CHKO Kokořínsko – výjimka na posyp solí, ale pouze v množství 10g/m2 – úsek je zalesněný, drží se zde dlouho vlhkost
● I/9 Štěpánské soumostí - úsek Větrušice – odbočka na Obříství – jde o mosty v celkové délce 1 km, které často promrzají a tvoří se na nich náledí
● I/16 Martinovice - Ošťovice
● I/16 zalesněný úsek se zatáčkami v obci Jizerní Vtelno
● I/38 most Debř, most Hrdlořezy, most Bělá