„Prodloužením lhůt pro podání nabídek se nám daří oslovit větší počet účastníků, což vede ke zvýšení tlaku na snížení ceny,“ vysvětlil Lesák, jak to v této oblasti chodí, aby platilo, že kdo si počká, ten se dočká. A vytvořit prostor pro větší množství zájemců o výběrové řízení se podle jeho slov daří i dalším rozhodnutím: „Také jsme snížili požadavky na referenční zakázky na úroveň 40 procent z předpokládané hodnoty oproti předchozím 50 procentům.“

Výsledkem je, že se u zakázek v plánovaném celkovém objemu 288 milionů korun podařilo úpravou podmínek vysoutěžit snížení na 246 milionů. Jako příklad šetření mohou posloužit investice do školních areálů. V případě projektu nazvaného Energetické úspory SPŠS Mělník se oproti odhadu vyčíslenému na 58,6 milionu korun podařilo dosáhnout snížení na 48,6 milionu. Nebo plánovaná rekonstrukce haly odborného výcviku učiliště ve Vlašimi – tam se původní 21milionová cena snížila o 2,5 milionu.

Vedle ceny se kraj snaží tlačit na dodavatelské firmy i z pohledu odpovědnosti. Zde se jedná například o provedení zakázky tak, aby při práci vzniklo minimální množství odpadů. Či o důraz na zaměstnávání lidí patřících k ohroženým skupinám osob. V uplynulých měsících také podle Lesákových slov kraj vypověděl řadu smluv z dřívějška, označovaných jako netransparentní – či přímo nevýhodné. Radní připomíná, že cílem je zvýšit průhlednost a efektivnost veřejných zakázek.

Nově jsou v registru zveřejňována veškerá ujednání již od 10 tisíc korun bez DPH. Také se všechny související dokumenty evidují v systému E-ZAK, což je elektronický nástroj pro nákupy a zadávání veřejných zakázek, mající možnost dohledat všechny auditní stopy (tedy historii operací).