Memorandum má ukázat, že jak Pražanům, tak Středočechům jde o co nejúčinnější součinnost jak vzájemnou, tak s orgány státu, a to s cílem tlačit na co nejsvižnější postup příprav klíčových dopravních staveb a urychlení celého schvalovacího kolečka. Ať už jsou to objekty z asfaltu a betonu, tedy dálnice a na ně navazující silnice, nebo jde o kolejiště.

Prostě: usilovat o co, aby kopnutí do země na sebe nechalo čekat co nejkratší dobu. A nejen při dostavbě Pražského okruhu nebo v rámci budování moderního železničního spojení Praha – Kladno s odbočkou na letiště.

Zájem o urychlení výstavby

*Silniční stavby a záměry:


- Urychlení investorské přípravy a následné realizace všech chybějících částí dálnice D0 (Pražského okruhu), jmenovitě staveb 511 (včetně přeložky silnice I/12 Běchovice-Úvaly), 518, 519 a 520 a případné zkapacitnění již zprovozněných staveb dálnice D0, jmenovitě staveb 515, 510

- Převod částí pozemních komunikací navazujících na D0 a směřujících od D0 do centra Prahy do vlastnictví Prahy, anebo Středočeského kraje, popřípadě směřujících od D0 do Středočeského kraje do vlastnictví ŘSD (především D1, D4, D7, D10)

- Urychlení přípravy takzvaného aglomeračního okruhu (zejména úseku mezi D7 a D8) a přeložek silnic II. třídy, napojujících sídla ve Středočeském kraji na Pražský okruh D0 (například přeložky silnic II/101 nebo II/244)

* Železniční stavby a projekty:

- Urychlit dokončení přípravy a následnou realizaci projektu železničního spojení Praha – Kladno s odbočením na Letiště Václava Havla Praha

- Podporovat územní a projektovou přípravu zapojení tras systému Rychlých železničních spojení do uzlu Praha a související úpravy uzlu Praha (například zkapacitnění úseku Praha-Libeň – Běchovice a Libeňský přesmyk v rozsahu aktualizace Zásad územního rozvoje a změn územních plánů

- Urychlit v návaznosti na Rychlá železniční spojení přípravu projektu Nové spojení 2 městského železničního tunelu pro příměstskou železnici

- Zkvalitnit železniční infrastrukturu na trase Beroun – Praha hl. n., včetně výstavby terminálu Smíchov, realizovat 3kolejné řešení úseku Praha-Smíchov – výhybna Vyšehrad a podporovat související investice zkapacitnění jižní nákladní spojky Radotín – Zahradní Město

- Podporovat zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha

- Podporovat realizaci záchytných parkovišť P+R

- Stabilizovat a realizovat odstavné plochy pro železniční dopravce

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje