V radě kraje nemá navázat na někdejší zkušenost s resortem zdravotnictví. Toho se ujme stranický kolega Pavel Pavlík, jenž v minulosti stál v čele managementu krajské Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově jakožto předseda představenstva.

Martin Kupka se má stát jedním z dvojice radních pro dopravu; se zaměřením na silniční infrastrukturu. Zajišťování veřejné dopravy pak má mít na plný úvazek pod palcem další z radních, Petr Borecký (za STAN).

Na takovém rozdělení kompetencí, jež dosud nebylo obvyklé, se koalice shodla proto, že dopravu považuje za oblast s nejvyšší prioritou, jíž je třeba věnovat maximální pozornost. Dalšími jsou zdravotnictví, sociální oblast, investice a správa majetku. V novém postavení chce Kupka mimo jiné čerpat ze zkušeností starosty obce Líbeznice – přičemž starost starosty o silnice považuje za jeden z hlavních úkolů.

Silnice pod novým šéfem

V rámci „své“ poloviny práce v oblasti dopravy má Kupka jasno: nejprve bude zásadní převzít resort a navázat na rozdělanou práci; v přípravě je mimo jiné řada silničních staveb. A podle všeho bude také hledat nového člověka do vedení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, který vystřídá nynějšího ředitele Zdeňka Dvořáka. Naznačují to alespoň slova předpokládané budoucí hejtmanky Petry Peckové (za STAN), která nového člověka v čele této příspěvkové organizace kraje vidí jako hotovou věc.

Jakkoli současná hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nešetří chválou a slovy uznání, když práci krajských silničářů považuje za velmi kvalitní, podle její předpokládané nástupkyně Peckové bylo v poslední době stížností na jejich zakázky a stesků v souvislosti s manažerským vedením organizace tolik, že si nedovede představit jiný postup než uplatnění svého volebního hesla: Kraj potřebuje změnu. A sám Kupka hodně naznačil už v červenci během předvolební kampaně: „Prvním úkolem budoucí koalice bude dát do pořádku SÚSku.“ Že se chystá vypsání výběrového řízení, nyní potvrzuje.

Technická mapa napoví víc

Při pohledu do budoucnosti Kupka upozorňuje nejen na potřeby změn v opravách silnic a jejich mostů (v kraji je podle jeho slov na 600 mostů ve špatném stavu a 18 v havarijním) či zastavení kauz kolem zakázek krajských silničářů, ale chce také situaci přesně zmapovat. Jako výsledek analýzy má vzniknout přesný přehled o stavu všech krajských silnic, který označuje jako digitální technickou mapu; to má být veřejně dostupný dokument.

Silnice II. třídy byly zmapovány v nyní končícím volebním období, z jedné čtvrtiny až třetiny už jsou hotovy i silnice III. třídy. Vše dokončeno by mělo být v příštím roce, nejpozději v roce 2022. A tyhle poznatky hodlá nové vedení kraje víc slaďovat s plánovanými investicemi. Jen do oprav – ne tedy na investice do nových staveb – by podle Kupkových představ měly jít v ideálním případě dvě miliardy ročně.

Hlavní směry rozvoje dopravní infrastruktury

- Plánování masivních investic do oprav silnic vycházejících z detailního zmapování jejich stavu, důsledné kontroly kvality prací

- Spolupráce se státními orgány na přípravě projektů dostavby dálnic, a to včetně jednání s představiteli obcí podél trasy

- Lepší koordinace v plánování oprav komunikací se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, měst i policie, aby objížďky neúměrně neblokovaly průjezd krajem

- Budování dalších parkovišť typu P+R ve spolupráci s Prahou i dalšími městy, umožňujících přestup řidičů na veřejnou dopravu

- Aktivní vstup kraje do procesu státem chystané přípravy vysokorychlostních železničních tratí, aby se plány rodily v souladu s potřebami obcí (řešení hluku, tunely a podobně)

Zdroj: Martin Kupka, budoucí náměstek hejtmanky