K tomu, že politikům nedovolený vliv na média (těm totiž zákon zakazuje být vlastníky periodického tisku) Babiš má i po převedení majetku do svěřenských fondů v roce 2017, opakovaně dospěli zaměstnanci Městského úřadu v Černošicích. Ti o tom, zda byl spáchán přestupek, rozhodovali v první instanci – a premiérovi vyměřili i pokutu. Jejich rozhodnutí však dvakrát zvrátil krajský úřad jako odvolací orgán. Ten věc nejprve vrátil k novému projednání do Černošic a posléze řízení zastavil. S tím, že přestupek spáchán nebyl.

Proti tomu se ohrazovali mimo jiné četní politici z řad Babišových odpůrců – a také protikorupční organizace Transparency International (TI). Ta se ještě konečné rozhodnutí snažila zvrátit podáními zaslanými nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi a ministerstvu spravedlnosti.

Její představitelé však zůstali zklamáni. Zeman sice konstatoval, že závěr krajského úřadu není správný, nicméně neshledal tak závažný veřejný zájem, aby ve věci podával správní žalobu. A ministerstvo oznámilo, že žádosti TI o přezkum rozhodnutí nevyhoví. Podle vyjádření mluvčího Vladimíra Řepky ani jinak postupovat nemůže, jestliže TI ve svém podání neuvádí žádné nové skutečnosti. „Je s podivem, že právníci této organizace nevědí, že kdybychom vyhověli jejich požadavku, porušili bychom zákon,“ poznamenala ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Již před rokem ministerstvo postup krajského úřadu přezkoumávalo, přičemž nedalo podnět ke změně. Dospělo k závěru, že rozhodnutí odvolacího správního orgánu nebylo vydáno v rozporu s právními předpisy.