V březnu, kdy tato bitva začínala a panovala velká nejistota, jak asi dopadne a kolik obětí si vyžádá, ji vláda pověřila výkonem funkce hlavní hygieničky. A nyní, na základě úspěchu ve výběrovém řízení, má 58letá Rážová tento post získat. V pondělí by ji vláda měla jmenovat hlavní hygieničkou definitivně; s účinností od 1. července. Právě ji doporučila výběrová komise, jež posuzovala ještě další dva uchazeče. Tato funkce současně obnáší jeden z náměstkovských postů na ministerstvu zdravotnictví.

Rážová 12. března, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, nahradila Evu Gottvaldovou, odvolanou kvůli nespokojenosti s její prací – a také se ozývaly dohady kolem splnění kvalifikačních požadavků. S lékařským vzděláním u odcházející šéfky středočeské hygieny problém není.

Rážová, jež svou profesní kariéru zahajovala na tehdejší Okresní hygienické stanici v Nymburce, má titul MUDr. s patřičnou specializací (a za jménem ještě Ph.D.). Vystudovala totiž Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy, získala atestace z hygieny a epidemiologie i z epidemiologie a veřejného zdravotnictví – a dále absolvovala doktorský program v oboru hygieny na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Následně se ještě v oboru se ještě vzdělávala v rámci studijního programu Stanfordovy univerzity v USA.

Má i dřívější zkušenosti jak s prací na ústředí – v letech 2012 až 2016, než se ujala vedení středních Čech, byla zástupkyní hlavního hygienika a v minulosti působila i na ministerstvu zdravotnictví ve vedení odboru ochrany a podpory veřejného zdraví, odkud přešla na vedoucí post ve Státním zdravotním ústavu – tak v regionech; nejen díky působení ve středních Čechách, ale i v hlavním městě. O pozici hlavní hygieničky se Rážová ucházela již před čtyřmi lety, avšak svoji kandidaturu posléze stáhla; funkci tehdy získala právě její předchůdkyně Gottwaldová.

Už v uplynulých týdnech byly patrné nábory směrující k personálnímu rozšíření týmů na ústředí i krajských hygienických stanic, vykonávajících řadu důležitých úkolů i v době mimokoronavirové. O dalších posilách Rážová hovoří v souvislosti s převzetím projektu chytré karantény a dalším rozšiřováním jejích funkcí; včetně přebírání úkolů, jež dosud zajišťovala armáda.

Kdo povede střední Čechy?

V čele středočeské hygienické stanice Rážovou již v březnu nahradil ředitel správního odboru krajské hygieny Tomáš Vodný, jenž ji zastupoval v případě nepřítomnosti i v minulosti. Nyní se bude řešit trvalé obsazení ředitelského postu. A do výběru svého nástupce promluví i Rážová: ředitele krajských hygienických stanic totiž jmenuje ministerstvo zdravotnictví právě na návrh hlavního hygienika.