Hned čtyři ocenění pro kraj

Z pěti středočeských realizací, které mezi 33 děl celorepublikově nominovaných do užšího výběru poslalo rozhodnutí mezinárodní poroty posuzující přímo na místě celkem 145 přihlášených prací dokončených v posledních pěti letech, získali prestižní ocenění autoři čtyř. Včetně hlavní ceny, již obdržela novostavba firemní administrativní budovy v jedinečném pojetí: s masivními zdmi z litého betonu bez dalších úprav. „Rozhodně lze říct, že projekt razí cestu v současné evropské architektonické rozpravě,“ chvílí hodnocení porotců. Ti ocenili jak architekturu, již vnímají jako ambiciózní a současně skromnou, tak zvolenou technologii. „Ve Švýcarsku a v Německu, především v Berlíně, probíhá rozsáhlý výzkum ve snaze najít správnou směs a správnou technologii na tvorbu a odlévání tohoto typu inovačního betonu. Zde ho máme.“

Pozoruhodné rekonstrukce

Další ceny obdržely ještě jedna novostavba – tenkrát jde o sportovní halu fungující i jako školní tělocvična – a dvě rekonstrukce: revitalizace objektů někdejší kotelny, jež mohou sloužit jako multifunkční prostor určený pro kulturní, společenské i firemní akce, a proměna prastarého mlýna na samotě pro potřeby moderního bydlení.

„Všechna oceněná díla Česká komora architektů vystaví od 22. listopadu v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze – a od 7. února pak v Galerii architektury Brno,“ připomněla za profesní komoru Tereza Zemanová.

Stavby k nepřehlédnutí
Díla ze středních Čech oceněná v rámci třetího ročníku soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu:

* Hlavní cena:
Novostavba administrativní budovy ve Strančicích (2016) – David Levačka Kraus
Objekt zasazený do průmyslového areálu odlitý z lehkého betonu hodnotí porota jako podnětný a průkopnický projekt evropského dosahu. Metr tlusté zdi (s přesně zasazenými okny) bez jakéhokoliv zateplení i dalších úprav nebo dokončovacích prací vznikly inovativní technologií. Budova má skloněnou střechu pro parkování aut, kde bude i fotovoltaická elektrárna s nabíječkami pro elektromobily.

* Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2018:
- Sportovní hala Dolní Břežany (2017) – Sporadical
Skutečně nepřehlédnutelná novostavba navazující na areál základní školy sloužící k výuce tělocviku, pro sportování veřejnosti i k pořádání kulturních akcí
- Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení na Slapech (2017) – Stempel & Tesař architekti
Pozoruhodné prosvětlení přestavovaného objektu „řezem“ v části jeho trupu; modernizovaná stavba si zachovává charakter starého mlýna u zaniklého rybníka

* Ceny partnerů – Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za přístup k revitalizaci průmyslového objektu:
- Kotelna Libčice nad Vltavou (2017) – Atelier Hoffman
Revitalizace objektů v areálu bývalých šroubáren citlivá k průmyslovému dědictví s proměnou v multifunkční prostor pro živé umění, řemesla a inovativní technologie i společenské akce

Zdroj: Česká komora architektů